Your browser is too old and it is not supported.

Articles

decoration image
Is the board doing their job?

We are now approaching the time of year where boards should be evaluated for their work and their competence. According to The Norwegian Corporate Governance Board (NUES), this is something that should be done annually. Good corporate governance strengthens the trust of the companies, and it contributes to increase value over time – which is […]

decoration image
Offentlige søkerlister – et hinder for å rekruttere ledere til offentlig sektor?

Visindi etterlyser en diskusjon om hva som bør være viktigst ved rekruttering av ledere og andre sentrale posisjoner i offentlig sektor. Er det å gi alle en mulighet til å vite hvem som har søkt stillingen, eller er det å sikre best mulig offentlig lederskap? Vår erfaring er at dagens regler først og fremst sikrer […]

decoration image
En storby i miniatyr

Bergen har altfor få virksomheter med hovedkontor i byen. Vi må slutte å tvinge ressurspersoner østover på jakt etter interessante jobber. Link til artikkel i «Bergens Tidende», 24. august 2013 skrevet av Morten Ågnes, leder i Visindi Bergen AS: Bergen var Nordens tettest befolkede by i 1960-årene, der den lå mellom de ca syv fjell. […]

decoration image
Med vidsyn fra Forus, Stavanger

Det er lederutvelgelsesselskapet Visindi som har denne mentale utsikten på Forus. Det passer bra, for selve betydningen av det gammelnorske ordet Visindi er nettopp vidsyn, klokhet og kunnskap. – Vår visjon er å være det mest anerkjente selskapet innen lederutvelgelse, og å gi rådgivning til ledere og styrer. Anerkjennelse er noe vi får av andre […]

decoration image
En liten håndfull er nok

Styreproff Jenny Homme i Visindi gir bort sine beste tips.
Artikkel hentet fra www.hegnar.no