Your browser is too old and it is not supported.

En liten håndfull er nok

Styreproff Jenny Homme i Visindi gir bort sine beste tips.
Artikkel hentet fra www.hegnar.no

Styreproff Jenny Homme i Visindi gir bort sine beste tips. Artikkel hentet fra www.hegnar.no

– Å finne den rette leder eller medarbeider er en krevende utfordring, og valgene som tas har stor betydning for dagene som følger, sier Jenny Homme til HegnarKvinner.

Hun har mer enn 25 års erfaring fra privat næringsliv, rundt 15 års ledererfaring og sitter på en rekke styreverv.

– Om en leder er god eller dårlig, kan aldri vurderes isolert. Det må alltid ses i forhold til verdier, rammebetingelser og strategier, påpeker Homme.

– Vi må motivere kvinner

Antall kvinner i allmennaksjeselskapenes (asa) styrer har falt med nær 200 siden kvoteringsloven kom i 2008. Grunnen er at antall asa-er er gått kraftig ned, mens antallet aksjeselskaper (as) er økende. Dette vil Inga Marte Thorkildsen gjøre noe med.

Nylig bekreftet SV-statsråden ifølge DN at regjeringen vurderer om større vanlige aksjeselskaper skal få samme plikt til å ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene slik allmennaksjeselskapene har hatt siden 2008.

Homme er usikker på hva som blir konsekvensene om kvinner kvoteres inn i styrene i aksjeselskaper.

– Jeg mer opptatt av at det skal være fokus på hva som er riktig i forhold til rolle, kompetanse, egenskaper, bidrag, motivasjon og bevissthet om ansvaret som følger med styrevervet, sier hun.

– Mitt syn er at vi må motivere kvinner til å ta styreverv. Likestillingen ellers i samfunnet vil gjenspeile seg i styrerommet. Vi har historisk sett at kvotering gir resultater.

– Dette er et vanskelig spørsmål og mitt ønske er at kvinner like naturlig som menn tar styreverv og at de tar ansvar og bidrar med det de kan. Styreverv er en mulighet til å være med å påvirke samfunnet vi lever i, fortsetter Homme.

Hvordan rekruttere?

I 2004 var Homme med å starte rekrutteringsselskapet Visindi, og er i dag partner og leder for avdelingen i Oslo. Jobben består blant annet av å plukke ut kandidater til stillinger som toppledere, styremedlemmer og andre nøkkelroller.

– Som i annen rekruttering og utvelgelse er det i styrerekruttering viktig og utarbeide en kravprofil for selve styrerollen, forklarer Homme.

Kravprofilen bør inneholde litt informasjon om virksomheten, virksomhetens utfordringer og mål.

– Videre bør den kort beskrive styret og de ulike medlemmenes kompetanse, erfaring og profil.

Hun peker på at styrerollen som skal rekrutteres bør beskrives kort med ønsket utdanning, erfaring, kompetanse og profil.

– Det er viktig at det er bevissthet om hva det nye styremedlemmet skal bidra med. I utvelgelsesprosessen er det viktig at det vurderes om kandidaten har tid, motivasjon og interesse for rollen og virksomheten, sier Homme.

Hun refererer til et sitat av styreekspert ved Handelshøyskolen BI, Kjell Standal:

– Du sitter ikke i et styre – du arbeider i styret.

Habilitetsspørsmål bør stilles tidlig i prosessen.

– Det er også en fordel om styrets medlemmer kompletterer hverandre og samtidig har gjensidig respekt for hverandre, fortsetter Homme.

Kvalifikasjoner

Et styre har i oppgave å kontrollere, utarbeide strategien samt være en støttespiller for administrasjonen.

– Nødvendige kvalifikasjoner er blant annet evne til å planlegge, prioritere, lytte og stille gode, utfordrende spørsmål. Det er også viktig at styremedlemmene har økonomisk innsikt og forståelse, fremhever Homme.

De generelle kravene som går igjen er altså forretningsforståelse, interesse og forståelse for økonomi og tall samt evne til å tenke overordnet.

Hvilke personlige egenskaper må til?

– Nysgjerrighet er ikke å forakte hos et styremedlem. Og mot. Det å tørre å stille utfordrende spørsmål og ta opp vanskelige og eventuelt ubehagelige tema, svarer Homme.

Evne til å stå i vanskelige situasjoner, er også et must.

– I tillegg bør en være kommunikativ – ha evne til både å lytte og stille gode spørsmål.

– Èn ting til; etikk og moral er superviktig, legger Homme til.

– Enda en ting som jeg faktisk kanskje mener er den viktigste personlige egenskapen for styreleder og styremedlemmer er å være ansvarlig og ansvarsbevisst.

– Alt har en grense

Flere av landets mektigste styrekvinner sitter på en rekke verv, i tillegg til annet arbeid. Advokat og selvstendig næringsdrivende Mimi K. Berdal sitter i til sammen 14 styrer, mens advokat i Arntzen de Besche, Marit Arnstad, innehar til sammen syv styreverv.

Anne Breiby, eier og daglig leder i Kjerby AS, har totalt 11 styreverv, mens Liselott Kilaas, administrerende direktør i Aleris Norge og Danmark har til sammen åtte styreverv.

Finnes det en grense på hvor mange verv man kan ha?

– Hvor mange styreverv man kan ha, avhenger ar personens arbeidssituasjon og kapasitet. Jeg tror personlig at det er en grense og at det ikke bør være mer enn en liten håndfull verv når du har full jobb, sier Homme.

– Alt har en grense – men grensene er ulike fra person til person og fra situasjon til situasjon, avslutter hun til HegnarKvinner.