Your browser is too old and it is not supported.

En storby i miniatyr

Bergen har altfor få virksomheter med hovedkontor i byen. Vi må slutte å tvinge ressurspersoner østover på jakt etter interessante jobber.

Link til artikkel i «Bergens Tidende», 24. august 2013 skrevet av Morten Ågnes, leder i Visindi Bergen AS:

Bergen var Nordens tettest befolkede by i 1960-årene, der den lå mellom de ca syv fjell. I dag brer den seg utover i bydeler som Åsane, Fyllingsdalen, Fana og øyene Sotra og Askøy, alle med befolkningsmengder som tilsvarer norske småbyer. Vi har et urbant sentrum med ungt og internasjonalt preg. Den prisbelønte Bybanen forsterker dette med fortetting og utvikling av infrastruktur langs stoppestedene. Bergen er for tiden kanskje den norske byen med det høyeste aktivitetsnivået når det gjelder antall private og offentlige byggeprosjekter og sentrumsnære samferdselsprosjekter. Byens posisjon som sentrum for fiskeri-, shipping og marin virksomhet, finans-, media- og kulturby er velkjent og befestet de senere årene. Vi har til og med et fotballag som vinner kamper, i alle fall på hjemmebane.

Dynamiske bedrifter

Bergen er en by med økende optimisme og dynamikk. Likevel er det betimelig å stille spørsmål ved fundamentet for optimismen. Noen må bo i husene og leilighetene, noen må kjøre banen eller bruke veiene, noen må gå på konsertene og betale for restaurantmåltidene og hotellrommene. Det må være noen som er i stand til å fylle næringslokalene. Bergen trenger dynamiske bedrifter og virksomheter som ønsker å satse her i byen.
Bergen mangler hovedkontorer. Dette er selvsagt en spissformulering, og heldigvis med hederlige unntak. Like fullt bærer byen mer preg av filialisering enn av dynamiske virksomheter hvor beslutningene fattes her. Antallet hovedkontorer har stor betydning for en bys selvtillit og tyngde.

En livskraftig virksomhets hovedkontor drar med seg betydelige ringvirkninger. Det er her ledende personell som administrasjon, forretningsledelse, økonomi/finans, organisasjon, markedsføring og informasjon, er til stede på daglig basis. Det er ved hovedkontoret verdier og strategier besluttes, og satsninger iverksettes. Det er ikke nødvendigvis her vi har de største markedsområdene, verken nasjonalt og selvsagt ikke internasjonalt. Det er heller ikke nødvendig. Nye digitale muligheter for sanntids kommunikasjon opphever behovet for daglig fysisk nærhet mellom kolleger, leverandører og kunder.

Mangler vilje?

Intet menneske er en øy. Dette skrev den engelske poeten John Donne for 400 år siden. Sitatet er hentet fra et dikt som har bemerkelsesverdig høy aktualitet også i vår tid. Dette gjelder ikke bare oss mennesker, men like mye bedrifter. Virksomheter kan ikke leve isolert, men inngår i dynamiske relasjoner med sine omgivelser. En bedrift og dets hovedkontor er aktuell som arbeidsgiver og arbeidsplass for akademikere fra universitet og høyskoler.

Hovedkontorenes ledelsesfunksjoner er konstruktive og krevende pådrivere for tjenesteytende bransjer som økonomi, strategi, kommunikasjon og reklame, rekruttering og utvikling av ledere og spesialister, revisorer, utvikling og drift av datasystemer. Disse høyt utdannede og kompetente spesialistene finner sine arbeidsplasser i tjenesteytende selskaper som omgir virksomheter. Levedyktige og dynamiske bedrifter har også behov for lokaler, og er dermed også gode kunder for eiendomsbesittere og -utviklere. Fokuset for kapitaleiere bør derfor være å utvikle livskraftige virksomheter som har behov for lokaler.