Your browser is too old and it is not supported.

The Visindi programme – Inspiring leadership

Target group: Managers with staff management responsibility

Some managers inspire their employees to enhance their performance and achieve better results. You can become one of them!

Visindi has specialised in “the human factor” in leadership. Throughout the Visindi programme, we help you analyse complex situations and choose the leadership style that will best achieve the desired result.

Nytt bilde (22)Visindiprog

The Visindi programme consists of four modules over two days, together with individual coaching and counselling between modules. Our methodology is a combination of presentations, plenary discussions, group assignments, exercises and reflection.

From model to implementing behaviours

In the Visindi programme we combine well-known leadership theories and models with your preference profile (Jungian Type Index). The unique link between leadership theory and leadership behaviour makes you as a manager more aware of your “autopilot” regarding leadership style, communication and motivation.  This awareness aids the individual learning process and further contributes to transforming your behaviour.

From theory to practice

In the Visindi Programme we reduce the gap between theory and practice by providing individual feedback.  During the course of the programme we work with you on personal improvement plan, and by using tried and tested methods: counselling, guidance, coaching and mentoring. We are completely committed to supporting you in your personal development as a leader and we help you to stay focused on your own learning process, which will create results over time.

 

 

 

 

Lederutvikling på individnivå – skreddersydde rådgivnings- og mentoringprogram

Ledere har ulikt behov for bistand i sin lederjobb. Enkelte tema egner seg ikke for diskusjon i egen ledergruppe. Før viktige beslutninger skal fattes, kan det være nyttig å teste ut tanker og ideer før de fremlegges internt. Visindi tilbyr ulike rådgivningsprogram som kan tilpasses den enkelte leders situasjon og behov. Eksempler på dette kan være:

  • 100-dagersprogram for innfasing i ny lederjobb
  • Mentoringprogram med ulik varighet og omfang
  • Rådgivning av kortere eller lengre varighet knyttet til relasjonelle, strukturelle eller organisatoriske tema
  • Coaching  – utvikling av dine talenter og ressurser. Coaching handler om å hjelpe deg til å utvikle dine talenter, ta ut ditt potensial og dine ressurser for å realisere dine forretningsmessige og personlige mål.
    Vi lever i en verden i kontinuerlig endring som stiller store krav til oss på alle livets arenaer. Gjennom å bli utfordret og støttet av en coach kan du oppnå ny læring og bevisstgjøring som gjør det lettere for deg å fokusere på det som er viktig. Målsetningen er å oppnå suksess og gode resultater i jobben og på andre arenaer. Vi tilpasser coachingprosessen til deg og dine mål samt til virksomhetens rammer og strategier.

Karriereutvikling – fleksibilitet ved endring

For deg som arbeidsgiver er karriereutvikling et viktig og ofte nødvendig verktøy i organisasjonsutviklingen. Karriereutvikling gir deg som leder fleksibilitet når du må gjennomføre endringer. Du kan fokusere på vekst og utvikling av virksomheten og samtidig føle trygghet for at kolleger som av en eller annen grunn skal finne nye utfordringer, får en god start på en ny karriere.

Som ansatt kan du være på jakt etter ny jobb, nye utfordringer eller du kan nettopp ha avsluttet et arbeidsforhold. Hva vil du fremover? Hvilke roller og utfordringer søker du? Sammen ser vi på muligheter, alternativer og kanskje utfordringer du aldri har tenkt på. Gjennom en strukturert tilnærming tar vi utgangspunkt i deg og din kompetanse, dine erfaringer, dine preferanser, din arbeidsstil og dine ønsker.

Sammen finner vi frem til nye alternativer og muligheter.

Lederutvikling på gruppenivå/organisasjonsnivå

Teamutvikling – individuell og kollektiv bevisstgjøring

Visindi tilbyr en systematisk og skreddersydd prosess for utvikling av team og ledergrupper. Vi starter med en individuell og kollektiv bevisstgjøring av teamets medlemmer og hvilke roller de enkelte foretrekker. Samtidig kartlegges gruppens rammebetingelser, samhandlingskvaliteter og oppnådde resultater. En bevisstgjøring av nåsituasjonen og gapet mellom denne og ønsket situasjon danner grunnlaget for de tiltak som skal iverksettes. Vi har ulike verktøy og konsepter som tilpasses prosessen etter behov.

Relasjonscoaching – å styrke relasjoner i team

Relasjonscoaching tar utgangspunkt i observasjon av relasjonssystemer for å styrke eller forbedre en relasjon mellom kollegaer i et team. Vår erfaring er at denne typen coaching er virkningsfull i konfliktløsning samt etablering og forankring av nye intensjoner og mål. Dette kan bli starten på en ny fase der man jobber mer effektivt sammen for å nå virksomhetens forretningskritiske mål.

Lederutviklingsprogram – med fokus på handlingsbasert læring

Visindi har solid erfaring med utvikling og gjennomføring av virksomhetsbaserte lederutviklingsprogrammer. Våre programmer skreddersys og tar hensyn til virksomhetens kultur, ledelse, forretningsmål og rammebetingelser. Vi fokuserer på handlingsbasert læring hvor deltakerne får øvelse i bruk av verktøy og metoder som kan hjelpe dem med de utfordringer, mål og krav de står overfor som ledere i ulike situasjoner. Vi benytter verktøy, metoder og konsepter som tilpasses virksomheten og prosessen etter behov.

 

For bistand til lederutvikling, kontakt:


Ståle Morten Johansen, +47 928 24 897, stale.johansen@vissa.no