Your browser is too old and it is not supported.

Avdelingsdirektør Fiskehelse

About company

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Som myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sjukdommer, ivaretar vi en viktig samfunnsoppgave. Vi yter tjenester og formidler kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeiere. Vi har 332 ansatte og en omsetning på 351 mill. kroner. Virksomheten i Oslo skal flyttes og samlokaliseres med NMBU på Ås i 2020. Se www.vetinst.no.

Basic information
Basic information
Location(s):
Oslo
Employer:
Veterinærinstituttet
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Avdelingsdirektør Fiskehelse

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Som myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sjukdommer, ivaretar vi en viktig samfunnsoppgave. Vi yter tjenester og formidler kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeiere. Vi har 332 ansatte og en omsetning på 351 mill. kroner. Virksomheten i Oslo skal flyttes og samlokaliseres med NMBU på Ås i 2020. Se www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet har som mål å være internasjonalt ledende innen fiskehelse-forskning, akvatisk biosikkerhet, diagnostikk og beredskap mot helsetrusler hos akvatiske dyr. Avdelingen består av ca. 80 høykompetente medarbeidere som utgjør et sterkt faglig miljø innen fiskehelse og biosikkerhet og beredskap. Stillingen inngår i Veterinærinstituttets ledergruppe.

Avdelingsdirektøren skal lede arbeidet i avdelingen, sørge for at instituttet gir kunnskapsstøtte til myndighetene og driver forskning av høy kvalitet og relevans innen fiskehelse og –velferd. Videre skal avdelingsdirektøren være en pådriver for modernisering av beredskapen og diagnostikken, fremme innovasjon og bidra til økt oppdragsvirksomhet. Den som tilsettes forventes å ha god kontakt med de viktigste aktørene i sektoren.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

  • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis veterinær eller fiskehelsekandidat, helst med doktorgrad innen relevant fagområde
  • Kompetanse innen forskning og/eller forskningsledelse
  • Tyngre ledererfaring
  • Oppdragskompetanse og markedsforståelse
  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Den riktige kandidaten har en utpreget evne til å finne gode løsninger. Du bør være strategisk og helhetsorientert, kjenne bransjen og markedet, og du evner å bygge gode relasjoner. Du er vant til å lede sterke fagpersoner og har en inkluderende og delegerende lederstil og en klar kommunikasjonsform.

Som avdelingsdirektør Fiskehelse i Veterinærinstituttet får man mange dyktige kollegaer, og en unik mulighet til å arbeide svært tett med de fremste FoU-miljøene på fiskehelseområdet.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt i innledende fase, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.