Your browser is too old and it is not supported.

Avdelingsdirektør forvaltning og analyse

About company

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Basic information
Basic information
Location(s):
Oslo
Employer:
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Deadline:
08/04/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Daniel Andersen
+47 476 68 999
daniel.andersen@visindi.no
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no

Avdelingsdirektør forvaltning og analyse

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Leder av Norges fremste fagmiljø innen statlig styring

Forvaltnings- og analyseavdelingens oppgave er å bidra til bedre styring i statsforvaltningen, slik at ressursene utnyttes så effektivt som mulig.   Vi søker nå en dyktig leder med god kunnskap om og erfaring med styring i og av statlige virksomheter.

Du vil lede en avdeling med stort og variert ansvarsområde. Avdelingen forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre har avdelingen rollen som regelverksforvalter av det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen. Med utgangspunkt i disse er et viktig mål for DFØ at det er tydelig for statlige virksomheter hvilke krav regelverkene stiller til styring i staten og hva som er god praksis. Avdelingen har derfor ansvar for å utvikle metoder, veiledning og brukerorienterte kompetansetjenester. Som leder av avdelingen får du en unik mulighet til å være med og utvikle rammeverket for styring i statsforvaltningen.

Kvalifikasjoner:

  • Solid erfaring fra styringsfaget
  • Inngående kjennskap til offentlig forvaltning og samspillet mellom departement og etat
  • Evne til å fatte beslutninger, analysere og prioritere ut fra et helhetlig perspektiv
  • Dokumentert ledererfaring
  • Høyere relevant utdanning

Den rette kandidaten har en tydelig og motiverende lederstil, og kommuniserer godt internt så vel som eksternt. Stillingen forutsetter faglig tyngde og stort engasjement. Avdelingsdirektøren rapporterer direkte til direktør for DFØ, og inngår i dennes ledergruppe. Som medlem i ledergruppen forventes det at du ser egen rolle i en større sammenheng og tar aktiv del i utviklingen av hele DFØ.

Vi tilbyr:
En spennende lederstilling i Norges fremste kompetansemiljø innen statlig styring. Avdelingsdirektøren har et viktig og faglig utfordrende ansvarsområde, og vil spille en sentral rolle i utviklingen av DFØ. Forvaltnings- og analyseavdelingen holder til i Paleet på Karl Johans gate.
Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes det 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og i dette ligger bl.a. at vi om nødvendig vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Visindi AS ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103, eller Daniel Andersen, tlf. 476 68 999. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver, i innledende fase. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.
Søknad med CV sendes snarest og senest innen 8.april.