Your browser is too old and it is not supported.

Konsern CFO

About company

Kverva Technology AS er et teknologikonsern som leverer løsninger, produkter og service til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder. Oppdrett representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva Technology AS med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for videre vekst. Vi tar mål av oss å være globalt ledende og vil investere betydelige midler i egen forskning og utvikling av ideer i tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner og ledende teknologibedrifter. I konsernet inngår selskapene Steinsvik AS, Aqualine AS, AquaOptima AS, KD Invest AS og Patogen Analyse AS, med en samlet omsetning på 1,7 milliarder og 750 ansatte fordelt på 20 lokasjoner fra Tasmania i øst til Canada i vest. Kverva Technology AS er et heleid datterselskap av Kverva AS.

Basic information
Basic information
Location(s):
Trondheim
Employer:
Kverva Technology AS
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
CEO ved Kverva Technology AS, Terje Eidesmo, tlf. 959 38 281

Konsern CFO

Kverva Technology AS er et teknologikonsern som leverer løsninger, produkter og service til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder. Oppdrett representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva Technology AS med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for videre vekst. Vi tar mål av oss å være globalt ledende og vil investere betydelige midler i egen forskning og utvikling av ideer i tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner og ledende teknologibedrifter. I konsernet inngår selskapene Steinsvik AS, Aqualine AS, AquaOptima AS, KD Invest AS og Patogen Analyse AS, med en samlet omsetning på 1,7 milliarder og 750 ansatte fordelt på 20 lokasjoner fra Tasmania i øst til Canada i vest. Kverva Technology AS er et heleid datterselskap av Kverva AS.

Rolle/ansvar/utfordringer:

 • Overordnet ansvar for ledelse og utvikling av konsernets økonomi- og finansfunksjon og ledelsesinformasjonssystemer nasjonalt og internasjonalt
 • Nøkkelrolle i selskapets videre vekst og utvikling, bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser og delta aktivt i forretningsutvikling og rådgivning for porteføljeselskapene
 • Sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser
 • Være en viktig bidragsyter innen M&A
 • Rapporterer til CEO og inngår i konsernets ledergruppe

Utdanning:

 • Siviløkonom/MSc/MBA eller tilsvarende

Ønsket bakgrunn:

 • Erfaring fra tilsvarende rolle i et internasjonalt rettet selskap
 • Dokumenterte lederegenskaper
 • Erfaring fra M&A
 • Gode kommunikasjonsegenskaper – både på norsk og engelsk
 • Kunnskap om og innsikt i industriell virksomhet er en fordel, gjerne fra et internasjonalt selskap
 • Interesse for IT
 • god fremstillings- og formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Kverva Technology i prosessens innledende del.