Your browser is too old and it is not supported.

CFO

About company

Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre verner liv, miljø og verdier på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi er eid av United Technologies Corporation og har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Følg oss på:
www.autronicafire.no

facebook/ autronicafireandsecurityofficial
Twitter/@autronicafs
LinkedIn/autronciafireandsecurity

Basic information
Basic information
Location(s):
Trondheim
Employer:
Autronica Fire & Security AS
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
HR Direktør Tarjei Olaussen tlf. 91 70 01 50

CFO

Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av brann- og gassikkerhet, verden over. Produktene våre verner liv, miljø og verdier på land, til sjøs og innen det petrokjemiske, olje- og gassmarkedet. Vi er eid av United Technologies Corporation og har nesten 500 ansatte som ivaretar hele verdikjeden, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av produktene våre. Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Følg oss på:
www.autronicafire.no

facebook/ autronicafireandsecurityofficial
Twitter/@autronicafs
LinkedIn/autronciafireandsecurity

Verdensledende norsk industrikonsern

Bakgrunn for rekrutteringen:

Nåværende CFO har blitt forfremmet til CEO

Rolle/ansvar/utfordringer:

 • Overordnet ansvar for ledelse og utvikling av selskapets økonomi- og finansfunksjon, nasjonalt og internasjonalt
 • Rapporterer til CEO Edgar Skjervold og inngår i hans ledergruppe. Faglig rapporterer stillingen også til VP Finance i USA hvor man bl.a. deltar i regelmessige møter og samlinger med VP Finance USA og syv andre CFO’er
 • Leder for avdelingene økonomi (12 ansatte i Norge + økonomisjef i Danmark) og IT (5 ansatte)
 • Nøkkelrolle i konsernets videre utvikling og resultatforbedring,
 • bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Videreutvikle arbeidsprosesser og effektivisere bruken og utnyttelsen av IT og ERP
 • Videreutvikle organisasjonen og kommunisere tydelige forventninger til kvalitet på input og prognoser
 • Ansvar for og kontroll på detaljene i tallene – salg EBIT, cash, forecast osv.

Enhetene i UTC er veldig autonome, men det betinger at man har god kontroll på forretningen. UTC er kravstor på presisjon.

 • Perioden rapporteres i løpet av et par dager etter månedsslutt
 • Alt føres i USGAAP og konverteres til NGAAP ved årsavslutning
 • UTC er et stort og kompetanserikt konsern, det finnes “alltid” noen å konsultere. For eksempel skatt
 • Majoriteten av arbeidsoppgaver og aktiviteter kan planlegges

Krav til formell bakgrunn:

 • Siviløkonom/MSC/MBA eller tilsvarende
 • Master i revisjon og regnskap (MRR/HRS eller tilsvarende) vil være en fordel
 • Autorisert revisor vil være en fordel

Arbeidserfaring/kompetanse (alle punkter trenger ikke være oppfylt):

 • 5-15 års erfaring innen økonomi og ledelse
 • Erfaring fra et større konsern med forståelse og erfaring fra konsern-/ børsrapportering (gjerne USGAAP) er en fordel
 • Må ha dokumenterte lederegenskaper
 • Erfaring med kontroll, revisjon, rutinearbeid
 • Gjerne erfaring med endringsprosesser
 • Må ha forståelse for digitalisering og effektiv bruk av IT
 • Engelsk som arbeidsspråk– må beherske godt engelsk som både verbalt kommunikasjonsspråk og skriftlig i presentasjoner