Your browser is too old and it is not supported.

CFO

About company

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Selskapet ble etablert i 2007 og tilbyr skybaserte løsninger til både privat og offentlig sektor. Signicat i dag den klart største leverandøren av BankID i Norge og tilbyr både signering og autentisering med BankID og BankID på mobil. http://www.signicat.com

Basic information
Basic information
Location(s):
Trondheim
Employer:
Signicat
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
CEO, Gunnar Nordseth tlf. 930 60 408

CFO

Signicat er en av Europas ledende leverandører av elektronisk identitet og elektronisk signatur. Selskapet ble etablert i 2007 og tilbyr skybaserte løsninger til både privat og offentlig sektor. Signicat i dag den klart største leverandøren av BankID i Norge og tilbyr både signering og autentisering med BankID og BankID på mobil. http://www.signicat.com

Nyopprettet stilling som rapporterer til CEO Gunnar Nordseth og inngår i hans ledergruppe.

Rolle:

Ledelse og utvikling av selskapets økonomi-, finans- og HR-funksjon (totalt 3 personer i dag), nasjonalt og internasjonalt (p.t. 7 land)

Håndtere ulikhet/kompleksitet i de land man opererer i.

Nøkkelrolle i konsernets videre utvikling og resultatforbedring, bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser.

Arbeidsoppgaver:

 • Beslutnings- og lederstøtte
 • Investor relations inkludert eventuelle due dilligence prosesser
 • Styrerapportering/styresekretær
 • Likviditetsstyring, cash management, finansieringsstrategi
 • Videreutvikle arbeidsprosesser og effektivisere bruken og utnyttelsen av IT og ERP
 • Bygge og videreutvikle gode modeller for etablering og oppfølging av partnere
 • Videreutvikle/tilpasse og forhandle lønns- og bonusmodeller for ansatte inkl lønnsforhandlinger
 • Bygge gode modeller for håndtering av økonomisk styring og rapportering i samspillet salg, operation, finans.

Ønsket bakgrunn:

 • Erfaring fra tilsvarende rolle i et internasjonalt rettet selskap
 • – CFO/Økonomidirektør
 • – Ledergruppe-erfaring
 • – Erfaring med rapportering til styre
 • Siviløkonom/MSC/MBA eller tilsvarende