Your browser is too old and it is not supported.

Leder for brukererfaring

About company

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Basic information
Basic information
Location(s):
Stavanger
Employer:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Deadline:
20/08/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no
Direktør for kommisjonen Pål Iden kan også kontaktes på tlf. 948 39 190

Leder for brukererfaring

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Vil du lede arbeidet med brukerinvolvering med betydning for norsk pasientsikkerhet?

 

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser, øke tryggheten for pasientene og bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Vi søker en leder som skal ha ansvaret for arbeidet med utvikling og oppfølging av brukerinvolvering i undersøkelseskommisjonen. Leder for brukererfaring vil fungere som kommisjonens knutepunkt overfor pårørende, pasienter og brukerorganisasjoner og skal sørge for at pasienter og pårørende blir involvert i granskningsarbeidet.  Målet er å ivareta brukerperspektivet i undersøkelseskommisjonens strategiske beslutninger og i kommisjonens granskningsrapporter. Lederen inngår i direktørens ledergruppe, og får ansvar for dialog, utvikling og oppfølging av erfaringskonsulenter.

Leder for brukererfaring:

 • er strategisk orientert
 • er flink til å skape tillit og trygghet
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode kommunikasjonsferdigheter / evne til å kommunisere i sårbare situasjoner
 • evner å inspirere og lede kompetente samarbeidspartnere
 • er en åpen, nysgjerrig og lyttende person

Leder for brukererfaring må ha:

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med brukerinvolvering, fortrinnsvis fra helse- og omsorgstjeneste
 • erfaring fra eller kjennskap til bruker- /pasientorganisasjoner
 • god kunnskap om norsk helse- og omsorgstjeneste
 • erfaring med eller forståelse for prosjektledelse
 • god rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må kunne sikkerhetsklareres.

 

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi, eller direktør for kommisjonen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen søknadsfrist.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.