Your browser is too old and it is not supported.

Leder for relasjon og læring

About company

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Basic information
Basic information
Location(s):
Stavanger
Employer:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Deadline:
20/08/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no
Direktør for kommisjonen Pål Iden kan også kontaktes på tlf. 948 39 190

Leder for relasjon og læring

Regjeringen har opprettet Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelseskommisjonen etableres i Stavanger-regionen 01. september 2018.

Undersøkelseskommisjonen er administrativt underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er nærmere regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om oss på regjeringen.no.

 

Er du en leder med påvirkningskraft som vil jobbe med pasientsikkerhetsforbedringer?

 

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten skal etableres i løpet av 2018 i Stavanger-området. Undersøkelseskommisjonen skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser, øke tryggheten for pasientene og bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Bedre pasientsikkerhet og økt læring i helse- og omsorgstjenesten er blant de høyest uttrykte målene for undersøkelseskommisjonen. Vi søker derfor en leder som skal ha ansvar for at lærings- og forbedringsperspektivet løftes fram som et bærende prinsipp for det strategiske og operative arbeidet i kommisjonen. Leder for relasjon og læring skal bidra til at kommisjonens rapporter blir treffsikre og relevante slik at disse fører til læring, forbedring og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Leder for relasjon og læring vil ha tett samarbeid med forskningsmiljøer innen pasientsikkerhet samt fagmiljø og kvalitetsforbedringsmiljø ute i helse og omsorgstjenesten. Rollen krever en leder med forståelse for relasjonen mellom tjenesteyter, teknologi og system (Human Factors), i et tett samspill med pasient og pårørende. Lederen inngår i direktørens ledergruppe, og får ansvar for å bygge opp tett dialog med ressursmiljøer ute i helsetjenesten som kan ta videre de læringspunktene som løftes fram i undersøkelseskommisjonens rapporter.

Leder for relasjon og læring:

 • er utviklingsorientert og initiativrik
 • tydelig og troverdig
 • har god gjennomføringsevne
 • har gode kommunikasjonsferdigheter med høy påvirkningskraft
 • evner å inspirere og lede kompetente samarbeidspartnere
 • er en åpen, nysgjerrig og lyttende person

Leder for relasjon og læring må ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå
 • tung sikkerhetsfaglig kompetanse, fortrinnsvis innen pasientsikkerhet
 • kjennskap til Human Factors – tenkning
 • erfaring med veiledning og rådgivning
 • godt kjennskap til forbedringsprosesser/ -metodikk / -pedagogikk
 • god kunnskap om norsk helse- og omsorgstjeneste
 • ledererfaring, gode lederegenskaper eller tilleggsutdannelse innen ledelse
 • god rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, lønn etter avtale og gode velferdsordninger. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi, eller direktør for kommisjonen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest og senest innen søknadsfrist.

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det en offentlig og en utvidet søkerliste. Søkere som har bedt om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkerlisten. I så fall vil søkere bli varslet før offentliggjøring.