Your browser is too old and it is not supported.

Næringssjef

About company

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Basic information
Basic information
Location(s):
Stavanger
Employer:
Stavanger kommune
Deadline:
15/10/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Silje Finnskog Jensen
+47 473 04 857
silje.finnskog.jensen@visindi.no
circle overlay
Stig Finnerud
+47 913 39 600
stig.finnerud@visindi.no

Næringssjef

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Er du Stavanger sin neste næringssjef, som løfter regionen til å bli best i landet på verdiskaping og konkurransekraft?

 

Vi søker en ambisiøs og resultatorientert næringssjef til Stavanger kommune, som evner å bygge tillit og sterke relasjoner politisk, administrativt og i næringslivet.

Stavanger har et dynamisk og allsidig næringsliv, som er kjent for høy grad av internasjonalisering, verdiskaping og nyskaping. Kommunen har som mål å være den storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet, og sammen med næringslivet spille en aktiv rolle i det pågående omstillingsarbeidet. For å oppnå dette målet har kommunen satt to delmål; videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser, samt utvikle bærekraftig og diversifisert næringsstruktur. Næringssjefen er en sentral aktør i dette arbeidet, og har en viktig rolle i utviklingen av kommunens framtidige næringspolitikk.

Stillingen vil være leder for næringsavdelingen i Stavanger kommune, rapporterer til direktør for Innbygger- og samfunnskontakt og inngår i ledergruppen til tjenesteområdet. Tjenesteområdet er tverrfaglig sammensatt og foruten næringsavdelingen består området fem avdelingene smartby, kommunikasjon, kultur, innbyggerservice og politisk sekretariat.

Næringssjefen er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet og næringspolitiske organisasjoner, og arbeider i grensesnittet mellom næringsliv, akademia, politikk og administrasjon. Videre deltar næringssjefen aktivt i utredningsarbeid, skriver politiske saker og følger opp vedtak.

Den riktige kandidaten til denne rollen har erfaring som leder, kan vise til god kompetanse om næringsliv og næringspolitikk, og et godt nettverk i næringslivet. Det er ønskelig at du har erfaring fra både offentlig og privat næringsliv, og at du har forståelse for virkemiddelapparatet. Vi ser etter deg som er opptatt av samfunnsutvikling, har kjennskap til omstillingsprosesser og en visjonær tilnærming. Du evner å se helheten, og opptrer med respekt i forhold til folkevalgte, samarbeidspartnere og medarbeidere, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som leder er du tillitvekkende og robust.

 

 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om stillingen.  Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Vi gjør oppmerksom på at prosessen gjennomføres i samsvar med Offentlighetsloven.