Your browser is too old and it is not supported.

Prosjekteringsleder – Infrastruktur

About company

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystem i plast. Våre rørsystem benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Totalt er Pipelife-gruppen i 26 land, med 2 700 ansatte og en årsomsetning på ca. 900 millioner Euro. Pipelife Norge AS har fabrikker ved hovedkontoret i Surnadal, på Stathelle og Ringebu, samt kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har ca. 230 ansatte og en årsomsetning på godt over 1 mrd. norske kroner. Se også www.pipelife.no.

Basic information
Basic information
Location(s):
Oslo
Surnadal
Trondheim
Employer:
Pipelife Norge AS
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Renee Davadi
+47 988 94 662
renee.davadi@visindi.no
Ta gjerne også kontakt med Pipelife Norge AS ved Salgs- og markedsdirektør Trond Skogseth, tlf. 911 78 910.

Prosjekteringsleder – Infrastruktur

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystem i plast. Våre rørsystem benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Totalt er Pipelife-gruppen i 26 land, med 2 700 ansatte og en årsomsetning på ca. 900 millioner Euro. Pipelife Norge AS har fabrikker ved hovedkontoret i Surnadal, på Stathelle og Ringebu, samt kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har ca. 230 ansatte og en årsomsetning på godt over 1 mrd. norske kroner. Se også www.pipelife.no.

Har du lyst til å være med å bygge framtidas digitale infrastruktur?

Pipelife Norge AS ønsker å styrke selskapets satsing mot sluttkunder som offentlig virksomhet, entreprenører og utbyggere av infrastruktur, samt premissgivere som arkitekter og ledende prosjekteringsmiljøer.

Prosjekteringslederen vil koordinere prosjekterings- og kalkuleringsprosessen i prosjektene og ha det faglige ansvaret. I tillegg skal prosjekteringsleder være en aktiv rådgiver, både internt i selskapet og for våre kunder i valg av løsninger. Stillingen inngår i vår forsterka infrastruktursatsing og vil rapportere til prosjektsjef.

Overordnede mål for stillingen er å bidra til økt kundetilfredshet og slik styrke selskapets merkevarer, markedsposisjon og omsetning/resultat innenfor de aktuelle kundegruppene og systemområdene. I tillegg skal rollen bidra til at Pipelife sine produkt blir naturlige førstevalg innenfor de aktuelle produkt- og systemområdene.

Ansvarsområde:

 • Hovedansvarsområde vil være mot infrastruktur: Vann, avløp, overvann, kabelvern, men oppgaver ovenfor (store) prosjekt, blant annet innenfor byggebransjen, kan også bli aktuelt.
 • Kunder vil være alle direkte sluttkunder som offentlig virksomhet, entreprenører og utbyggere av infrastruktur, samt premissgivere som arkitekter, viktige prosjekteringsmiljøer osv.
 • Prosjekteringsleder vil koordinere hele prosjekterings-/kalkuleringsprosessen i et prosjekt.

Hovedarbeidsoppgaven til prosjekteringsleder er å ha det faglige ansvaret for all prosjektering og kalkulasjon av store tilbud:

 • Vurdere, kategorisere og fordele innkomne prosjekteringsforespørsler.
 • Utføre prosjektering/kalkulasjon.
 • Gi råd til kunder ved valg av optimale (plastrør)system og alternative løsninger.
 • Arbeide aktivt for et nært og konstruktivt samarbeid med andre interne nøkkelfunksjoner.
 • Kvalitetssikre utført arbeid i henhold til KS-system og offentlige krav.

Støtte salgsarbeidet med den hensikt å:

 • promotere selskapet og aktuelle produkt.
 • gjennom sin fagkompetanse være en viktig samtalepartner for premissgivere og kunder.
 • bruke sin kompetanse til beste for utvikling av produkt og løsninger i selskapet.
 • formidle signaler på behov, løsning og forbedring tilbake til rette instanser i selskapet.

Ønsket erfaring og krav til utdannelse:

 • Må ha utdannelse på master-nivå fra norsk eller utenlandsk universitet, gjerne innen områdene vann og miljø, eller energi og miljø.
 • Viktig med praktisk erfaring i prosjekteringsarbeid fra VA/infrastruktur-bransjen, enten fra entreprenør eller prosjekteringsmiljø/-kunde, eller leverandørindustrien på et relativt høgt nivå.
 • Ha tilstrekkelig formalkompetanse innenfor faget til å ha legitimitet og nødvendig autoritet.

Vi tilbyr en sentral rolle i et veletablert industrikonsern og en bransje i vekst. Stillingen byr også på internasjonale karrieremuligheter i Wienerberger/Pipelife-konsernet, samtidig som selskapet har betydelig vekstplaner i Norge. Selskapet har fokus på miljø, utvikling og bærekraft. Arbeidssted for stillingen er Oslo, Trondheim eller Surnadal. Reisevirksomhet må påregnes.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Pipelife i prosessens innledende del.