Your browser is too old and it is not supported.

Prosjektleder fullføring

About company

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner og de første veistrekningene åpner høsten 2019.
Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no.

Basic information
Basic information
Location(s):
Trondheim
Employer:
Nye Veier AS
Deadline:
05/03/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Andrea Hansen Eksund
+47 984 12 541
andrea.eksund@visindi.no
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Prosjektleder fullføring

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner og de første veistrekningene åpner høsten 2019.
Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no.

Nye Veier AS søker også prosjektleder E6 Ranheim-Værnes og prosjektleder E6 Kvithammar-Åsen. Se link: http://visindi.no/stilling/prosjektleder-e6-ranheim-vaernesprosjektleder-e6-kvithammar-asen/

Vil du være med å bygge nasjonale hovedveier – kostnadseffektivt og helhetlig? Vi søker en offensiv, samhandlende og utviklingsorientert prosjektleder som skal lede arbeidet med planlegging og utførelse av fullføringsprosessene (commissioning) i prosjektene.

Hovedoppgaver:

 • Ta ansvar for planlegging og utførelse av fullføringsprosessen (commissioning) i samhandling med totalentreprenør
 • Utarbeide struktur, systematikk og systemer for arbeidsprosessen basert på digitale modeller og arbeidsprosesser
 • Definere prosjektspesifikke krav og rutiner for testing, verifikasjon og idriftssettelse
 • Oppfølging og verifisering av idriftssettelsesaktiviteter
 • Dokumentasjon fra fullføringsprosessen og idriftsettelse gjennom digitale modeller

Erfaring og kompetanse:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra virksomhet med store og komplekse infrastrukturprosjekter
 • God forståelse for byggherrerollen, prosjektfaget og-prosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper, herunder totalentrepriser og samhandlingskontrakter
 • Erfaring fra personalledelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Være en pådriver for en kostnads- og nyttebevisst organisasjon
 • Selvgående, strukturert og nøyaktig
 • Samhandlende, nyskapende, innovativ og serviceorientert. Evner å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser, herunder å trekke på Nye Veiers samlede kompetanse
 • Evnen til å forstå og videreformidle virksomhetens behov
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med underleverandører. Sikre profesjonell håndtering av leverandører og kontrakter
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Nye Veier tilbyr en attraktiv prosjektlederrolle i et selskap med spennende fag- og arbeidsmiljø.

Prosjektledere inngår i utbyggingsområdets ledelse og rapporterer til utbyggingssjef. Nye Veier AS er i utvikling, og du må trives med å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikling av selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Nye Veier AS søker også prosjektleder E6 Ranheim-Værnes og prosjektleder E6 Kvithammar-Åsen. Se link: http://visindi.no/stilling/prosjektleder-e6-ranheim-vaernesprosjektleder-e6-kvithammar-asen/

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nye Veier i prosessens innledende del. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.