Your browser is too old and it is not supported.

QA-Director

About company

Rapp Bomek AS har siden oppstarten i 1983 blitt verdensledende på utvikling og produksjon av avanserte branndører for olje og gassindustrien. I 2017 slo søsterselskapene Rapp Bomek og Rapp Pyrotec seg sammen under merkevaren Rapp Bomek. Selskapet tilbyr global service og vedlikehold gjennom et nettverk av agenter og sertifiserte serviceteknikere. Rapp Bomek AS har hovedkontor i Bodø og har 135 ansatte fordelt i moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp. Omsetning 2016: 230 MNOK. Les mer om selskapet på www.rappbomek.com.

Basic information
Basic information
Location(s):
Bodø
Kapp ved Gjøvik
Employer:
Rapp Bomek AS
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
CEO, Terje Bøe tlf. 90912218

QA-Director

Rapp Bomek AS har siden oppstarten i 1983 blitt verdensledende på utvikling og produksjon av avanserte branndører for olje og gassindustrien. I 2017 slo søsterselskapene Rapp Bomek og Rapp Pyrotec seg sammen under merkevaren Rapp Bomek. Selskapet tilbyr global service og vedlikehold gjennom et nettverk av agenter og sertifiserte serviceteknikere. Rapp Bomek AS har hovedkontor i Bodø og har 135 ansatte fordelt i moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp. Omsetning 2016: 230 MNOK. Les mer om selskapet på www.rappbomek.com.

Rolle

QA-Director skal koordinere, overvåke og revidere alle operasjonelle og strategiske aktiviteter innen kvalitet og HMS.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Identifisere krav til kvalitet og HMS fra markedet og kunder basert på den til enhver tid gjeldende salgs- og markedsstrategi
 • Overordnet ansvar for QA og HMS system og anvisning av systemforbedringer
 • Overordnet ansvar for interne og eksterne revisjoner
 • Bistå og veilede salgs- og prosjektavdelingen med nødvendig QA og HMS dokumentasjon
 • Bistå øvrige avdelinger med å bygge kvalitet i sine respektive arbeidsprosesser
 • Budsjettansvar for QA og HMS området
 • Medlem i ledergruppen

Mål/KPI’er              

 • Godkjente 3. parts QA- og/eller HMS-revisjoner
 • Andel avvik lukket innen frist
 • Kostnader iht. vedtatte budsjetter

Utdanning

 • Bachelorgrad eller master innen kvalitets fag. Ønskelig med utdannelse eller kursing innen HMS

Arbeidserfaring/kompetanse

 • Tidligere erfaring fra tilsvarende rolle QA ledelse med ansvar også for HMS
 • Erfaring fra internasjonalt produksjonsselskap.
 • Fordel med erfaring fra enten olje og gass eller bygg og anlegg
 • God forståelse for ledelsessystemer

Motivasjonsfaktorer

Bomek er verdensledende innen sine produktområder i et globalt marked. Selskapet er inne i en spennende omstillingsprosess, med mål om å styrke markedsposisjon ytterligere. Det jobbes mot et internasjonalt marked, og nå legges grunnlaget for videreutvikling og vekst av selskapet. Selskapet har et profesjonelt eierskap, med handlekraft. Det er gode muligheter til å være med å være med og forme utvikling av selskapet.

Suksesskriterier

Deltagende i ledergruppen, og det forventes at en er med på å løfte den totale strategiplanen for selskapet. Ønskelig med mer helhetlig lederteam, være med på å utvikle bedriftskulturen mot et felles team, bort fra avdelingsteam tankegang.

Reising

 • Noe reiseaktivitet må påregnes, estimert til +/- 50 reisedøgn pr år.

Rapporterer til

–         Terje Bøe, CEO

Det må også påregnes bakgrunnssjekk.