Your browser is too old and it is not supported.

Sikkerhetssjef

About company

Regjeringen vil opprette et forvaltningsorgan for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og framtidig avvikling av norske reaktorer. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal være et nasjonalt organ, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Virksomheten vil bli formelt etablert i 2018, og skal lokaliseres til Halden.

Basic information
Basic information
Location(s):
Halden
Employer:
Norsk nukleær dekommisjonering
Deadline:
15/01/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Sikkerhetssjef

Regjeringen vil opprette et forvaltningsorgan for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og framtidig avvikling av norske reaktorer. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal være et nasjonalt organ, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Virksomheten vil bli formelt etablert i 2018, og skal lokaliseres til Halden.

Oppgavene som organet på sikt vil bli ansvarlig for, innebærer å sikre mennesker og miljø mot radioaktiv forurensning i et svært langsiktig perspektiv og inkluderer sikker behandling av norsk brukt reaktorbrensel, etablering av oppbevaringsløsning(er) for norsk radioaktivt avfall, riving av reaktorer, opprydding på områdene reaktorene står, og forvaltning/drift av nukleær infrastruktur. Oppgavene vil kreve god kommunikasjon med nasjonale og lokale myndigheter. De tekniske løsningene må finnes i samarbeid internasjonale og nasjonale fagmiljøer.

Sikkerhetssjefen vil ha et overordnet og helhetlig ansvar for sikkerhet knyttet til personell, IKT-systemer/informasjon, anlegg, lagring, dekommisjonering og transport. Sikkerhetssjefen skal bygge opp og lede sikkerhetsavdelingen som skal sørge for at sikkerhet er en gjennomgående prioritering i alt arbeid som utføres.

Sentrale oppgaver vil blant annet være: 

  • Etablere prosesser for systematisk sikkerhetsarbeid, herunder gode sikkerhets- og rapporteringsrutiner
  • Identifisere sikkerhetskrav og sørge for at disse kravene blir møtt
  • Etablere rutiner og retningslinjer som ivaretar nukleær sikkerhet, strålesikkerhet, fysisk sikring, it-sikkerhet, kvalitet og beredskap
  • Etablere og jobbe for god sikkerhetskultur i hele organisasjonen
  • Overvåke sikkerhetsnivået i NND gjennom rapportering og analyser, herunder oppfølging av tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten

Lønnsspenn kr 882 900 – 1 078 400 (ltr. 84-92). Høyere lønn for særskilt kvalifiserte kandidater kan vurderes.

Vi ser etter deg med ledererfaring, som har teknisk eller sikkerhetsfaglig utdannelse på universitets-/høyskolenivå, samt arbeidserfaring fra sikkerhetskritisk virksomhet inklusive etablering og bruk av sikkerhetsstyringssystemer og rutiner. Videre har du erfaring fra kontroll og oppfølging i sammenheng med sikkerhetsarbeid og fra å risiko-analysere og dokumentere risikobildet. Du er nøyaktig og strukturert, evner å jobbe både strategisk og operativt med sikkerhetsrelaterte problemstillinger, har gjennomføringsevne og er en relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner.

Stillingen rapporterer til direktør for NND.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. januar 2018.

Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet søkerliste. Begrunnet søknad om unntak fra offentlighet må gis i god tid før fristens utløp.