Your browser is too old and it is not supported.

Supply Chain Manager

About company

Mento AS er et norsk familieselskap stiftet i Stavanger i 1971. Mento AS er et kundeorientert selskap som driver handel innen utleie, produksjon, testing og service av slanger og kuplinger, ventiler, filter, rør og boreteknisk utstyr til olje- og gassindustrien.  Mento er lokalisert på fire steder; Stavanger, Bergen, Kristiansund og Hammerfest, har rundt 100 ansatte og driftsinntekter på rundt 530 MNOK (2016).

Basic information
Basic information
Location(s):
Tananger
Employer:
Mento AS
Deadline:
28/01/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Kari Solheim Larsen
+47 957 21 414
kari.solheim.larsen@visindi.no
circle overlay
Siv Tone Hilde-Larsen
+47 916 56 109
sivtone.hildelarsen@visindi.no

Supply Chain Manager

Mento AS er et norsk familieselskap stiftet i Stavanger i 1971. Mento AS er et kundeorientert selskap som driver handel innen utleie, produksjon, testing og service av slanger og kuplinger, ventiler, filter, rør og boreteknisk utstyr til olje- og gassindustrien.  Mento er lokalisert på fire steder; Stavanger, Bergen, Kristiansund og Hammerfest, har rundt 100 ansatte og driftsinntekter på rundt 530 MNOK (2016).

Rollen som Supply Chain Manager i Mento AS er nyopprettet, og får det overordnende ansvaret for alle ledd av verdikjeden; fra innkjøp, produksjon, lager til logistikk. Målet er å sørge for best mulige innkjøpsbetingelser, hente ut synergier på innkjøp og å være ledende på optimalt lagerhold og de mest effektive logistikkløsningene. Supply Chain Manager har ansvaret for en avdeling på 15 personer, rapporterer til daglig leder og vil være et viktig medlem i Mento sin ledergruppe.

Hovedoppgaver:

 • Styrke Mento’s posisjon overfor leverandører
 • Bidra til utvikling av kostnadseffektive og moderne logistikk- og produksjonsløsninger
 • Etablere og videreutvikle systemer for strategisk innkjøp
 • Leverandørutvikling og bidra i utarbeidelse og godkjenning av leverandøravtaler
 • Operativt innkjøp
 • Overordnet ansvar og oppfølging av avdelingen (innkjøp, leverandøroppfølging, expediting, logistikk, produksjon)

Erfaring og kompetanse:

 • Høyere relevant utdanning, lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring og solid erfaring fra produksjon, innkjøp og logistikk i større virksomhet, gjerne fra olje- og gassindustrien
 • God kommersiell teft, solid økonomiforståelse og kan vise til resultater fra forbedrings/effektiviseringsprosjekter

Personlige egenskaper og lederstil:

 • God kommunikator og sterk relasjonsbygger, både internt og eksternt
 • Lagspiller, og evner å skape resultater gjennom andre
 • Uformell, handlekraftig og solid gjennomføringsevne

Mento AS tilbyr en rolle hvor du får stor påvirkningskraft og mulighet til å skape enda bedre resultater for selskapet. Mento AS preges av et uformelt og godt arbeidsmiljø. Selskapet holder til i nye, moderne lokaler i Tananger.