Your browser is too old and it is not supported.

Teknisk sjef

About company

Frøya kommune er en av Norges mest fremgangsrike kommuner, med stor vekst både i folketall og verdiskaping. Lokalt næringsliv – som i hovedsak er havbruksrelatert, vil fortsatt ha en ekspansiv vekst i årene fremover. Kommunen har ca 5000 innbyggere, og folketallsveksten medfører stor aktivitet knyttet til videre utvikling og tilrettelegging i og av kommunen. 

Basic information
Basic information
Location(s):
Frøya
Employer:
Frøya kommune
Deadline:
24/06/2018
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Rådmann Svanhild Mosebakken tlf. 992 78 533

Teknisk sjef

Frøya kommune er en av Norges mest fremgangsrike kommuner, med stor vekst både i folketall og verdiskaping. Lokalt næringsliv – som i hovedsak er havbruksrelatert, vil fortsatt ha en ekspansiv vekst i årene fremover. Kommunen har ca 5000 innbyggere, og folketallsveksten medfører stor aktivitet knyttet til videre utvikling og tilrettelegging i og av kommunen. 

2. gangsutlysning. Ny søknadsfrist 24.06.18

Vi søker med dette vår neste leder av tekniske tjenester, deg som ønsker en spennende lederjobb på Frøya.

Frøya kommune står midt opp i en rivende utvikling der du vil få mulighet til å være med på mange store og spennende utbyggingsprosjekter og en ekspansiv utvikling av Frøya samfunnet.

Vi er inne i en organisasjonsutviklingsprosess der vedkommende vil få anledning til å påvirke fremtidige organisering og lederstruktur. Vi søker en utviklings- og løsningsorientert teknisk sjef som evner å inspirere og motivere til innsats.

Teknisk sjef er en del av kommunens ledergruppe og dermed sentral i samfunnsutviklingen på Frøya.  Teknisk sjef leder en avdeling på ca. 90 medarbeidere fordelt på 50 årsverk og har budsjettansvar for sin sektor og det totale ansvaret for de kommunaltekniske- og planmessige tjenestene.

I avdelingen inngår fagområdene prosjektering- og byggeledelse, plan- og byggesak, kommunalteknikk (VAR), kart og oppmåling, eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold, veier, parker og grønt arealer, brann og redning, naturforvaltning og landbruk.

Vi ser etter en person med høyere utdanning fortrinnsvis innenfor tekniske fag, men annen bakgrunn innen areal- eller samfunnsplanlegging er også interessant.  Erfaring som leder i offentlig og/eller privat sektor vil vektlegges.

Lønn og betingelser etter avtale.  Gode offentlige pensjonsordninger.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Frøya kommune i prosessen innledende del. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste.