Your browser is too old and it is not supported.

Utviklingsdirektør

About company

Unibuss AS er et busskonsern som per i dag kjører rutebuss i Oslo, Akershus, Vestfold og i Oppland. Unibusskonsernet omfatter også Unibuss Tur og Unibuss Ekspress (Lavprisekspressen.no og flybuss til Torp, Gardermoen og Værnes). Unibuss er en multikulturell arbeidsplass med ca. 1800 ansatte fra over 50 nasjoner og med en omsetning på ca. 1.600 mill. kr. Unibuss står foran mange store og spennende utfordringer. Vekst i markedet, teknologiske endringer og et økt miljøfokus vil prege bransjen i årene fremover. Unibuss ønsker å være en nasjonal aktør som er best på buss.

Basic information
Basic information
Location(s):
Oslo
Employer:
Unibuss
Deadline:
ASAP
Should you have any questions, please contact
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Daniel Andersen
+47 476 68 999
daniel.andersen@visindi.no
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no

Utviklingsdirektør

Unibuss AS er et busskonsern som per i dag kjører rutebuss i Oslo, Akershus, Vestfold og i Oppland. Unibusskonsernet omfatter også Unibuss Tur og Unibuss Ekspress (Lavprisekspressen.no og flybuss til Torp, Gardermoen og Værnes). Unibuss er en multikulturell arbeidsplass med ca. 1800 ansatte fra over 50 nasjoner og med en omsetning på ca. 1.600 mill. kr. Unibuss står foran mange store og spennende utfordringer. Vekst i markedet, teknologiske endringer og et økt miljøfokus vil prege bransjen i årene fremover. Unibuss ønsker å være en nasjonal aktør som er best på buss.

Digitalisering og automatisering for kollektivtrafikken

Utviklingsdirektøren får ansvaret for teknologiutviklingen i Unibuss. Dette inkluderer ansvar for å utvikle, forankre og implementere en digital strategi, i tillegg til en rekke andre utviklingsprosjekter. Utviklingsdirektøren skal lede en liten, men sentral og kompetent stabsenhet, som vil trekke på interne ressurser i konsernet og tjenester fra eksterne leverandører. Stillingen er nyopprettet og for den riktige kandidaten vil det være store muligheter for å påvirke stillingens innhold.

Sentrale oppgaver for utviklingsdirektøren:

  • Ledelse av utviklingsavdelingen
  • Bidra til å etablere en digital strategi og et målbilde for utviklingen
  • Ansvarlig for Unibuss sin varierte portefølje av utviklingsprosjekter
  • Etablere og utvikle en felles prosjektmetodikk
  • Prosjekteier og/eller prosjektleder for de ulike prosjektene
  • Ansvarlig for systemer for utvikling og kontinuerlig forbedring
  • Gjennomføring av digitalisering av virksomheten, og gradvis implementering av ny teknologi og dertil følgende nye arbeidsprosesser

Den rette kandidaten har høyere relevant utdanning og dokumentert erfaring fra ledelse av utviklingsprosjekter, implementering og endring fra utviklings- og teknologimiljøer. Rett kandidat har også erfaring med leverandøroppfølging og avtaleforhandling innen IT/teknologi. Strategisk fokus kombinert med evne til å drive prosesser er egenskaper som er sentrale for å lykkes som utviklingsdirektør.

Vi ser etter deg som er resultatorientert, kommersiell og har god forretningsforståelse. Du evner å identifisere utviklingsområder og dernest konkretisere, formidle og realisere utviklingstiltak. Din lederstil er inkluderende og delegerende. Du motiveres av å bidra til utvikling og digitalisering av en samfunnsviktig arbeidsgiver som har stor betydning for miljøet og kollektivtrafikken.

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Jenny Homme, 916 56 102, Atle Ronglan, 966 27 089 eller Daniel Andersen, 476 68 999. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.