Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kontaktinformasjon Bergen

916 56 100

Besøksadresse:

Edvard Griegs vei 3c
5059 Bergen

Åpne i kart

Visindi Bergen ligger sentralt i flotte nye lokaler i Kronstadparken, et område i rivende utvikling.
Edvard Griegs vei 3C ligger syd for Danmarksplass der Fjøsangerveien og Bjørnsonsgate møtes.

Parkering / Offentlig kommunikasjon:
Det er offentlige parkeringsplasser og ladestasjon inn fra Fjøsangerveien.

Bybane- og busstopp Danmarksplass er bare få minutters gange fra Kronstadparken.

 

Hege Rødland
Partner / Leder i Visindi Bergen AS
+47 916 17 560
hege.rodland@visindi.no

Hege har mer enn 20 års erfaring som konsulent og leder innen service-, retail-, og konsulentbransjen. Hun har ti års strategisk og operativ erfaring fra salgs- og HR-, og driftsledelse i IKEA, Bolia og Peppes Pizza.  Som konsulent i Assessit og Mercuri Urval har hun de siste ti år opparbeidet seg bred erfaring innen organisasjonsutvikling, vurderinger, utvelgelse og coaching av toppledergrupper i offentlig og privat sektor. Hun har høyere utdanning fra UIB som organisasjons-sosiolog med fordypning i jus, offentlig administrasjon og psykologi. Hun er sertifisert ICF coach og videreutdanner seg innen styrekompetanse. Hege er leder for Visindi Bergen AS.

Knut Nils Kvammen Eide
Seniorrådgiver
+47 916 56 107
knut.eide@visindi.no

Knut er utdannet økonom ved RDH med spesialfelt IKT. Knut har mer enn 15 års ledererfaring med personal-, budsjett- og resultatansvar fra forskjellige virksomhetsområder. Han har gjennom flere år jobbet mot internasjonale markeder som Fjerne Østen, Europa og USA. Siden 1993 har han jobbet som konsulent, først i Mercuri Urval hvorav 7 år som leder for Bergenskontoret, og nå i Visindi.

Knut var med å etablere Visindi Bergen i 2009. Knut har gjennom alle år som konsulent jobbet med lederutvelgelse og -utvikling, samt karriererådgivning.

Jon Gjerde
Seniorrådgiver
+47 958 44 394
jon.gjerde@visindi.no

Jon Gjerde er utdannet siviløkonom fra NHH og har mer enn 20 års erfaring som leder og rådgiver i privat næringsliv og offentlig sektor.  Han har erfaring som Administrerende direktør og Direktør, både i norske selskap og internasjonale selskap og har ledet norske og internasjonale team. Han har også lang erfaring med ledelsesrådgivning og har ledet over 30 forbedringsprosjekter og strategiprosjekter i privat og offentlig sektor med fokus på forbedring og kostnadsreduksjoner, samt strategi i selskaper som EY og PwC.  Han har også bred erfaring med styrearbeid opp mot Private Equity.
Han startet i Visindi som seniorrådgiver 5. september i år og jobber ved Bergenskontoret.

Hege Solbakken
Seniorrådgiver
+47 911 04 141
hege.solbakken@visindi.no

Hege har mer enn ti års ledererfaring fra nasjonal politikk og privat sektor. Hun har kompetanse innen endringsledelse, organisasjons- og forretningsutvikling, forhandlinger og strategisk kommunikasjon. De siste årene har hun ledet Offshore Media Group AS og Stiftelsen Maritimt Forum, næringsorganisasjonen for den norske maritime klyngen. Hun har variert styreerfaring og bransjekunnskap om maritim næring, oljeindustrien og sjømatnæringen i tillegg til offentlig sektor.
Hege har også vært stabssjef og statssekretær i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, statssekretær ved Statsministerens kontor og politisk rådgiver i Fiskeri- og Kystdepartementet. Hun kjenner offentlig forvaltning og kommunal sektor og har bred bakgrunn fra forhandlinger og politiske prosesser.
Hun har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitet i Bergen med fordypning i internasjonal politikk, tysk og arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun videreutdanner seg innen styrekompetanse.
Hege er seniorrådgiver for Visindi Bergen AS.

Rasmus Haugen Sandvik
Rådgiver - Research & Analyse
+47 473 02 152
rasmus.haugen.sandvik@visindi.no

Rasmus har bred erfaring fra rådgiverrollen, strategisk ledelse og rekrutteringsprosesser innen Universitets- og høyskolesektoren. Han er styreleder i Stiftelsen Neptun Bergen som fremmer maritim kultur og næring i Bergen, og har en rekke styreverv bak seg fra små og store foretak. Han sitter også i bystyret i Bergen, i komité for miljø- og byutvikling, og kjenner gjennom dette lokalpolitikken i Bergen godt.

Før han kom til Visindi jobbet Rasmus som organisasjonskonsulent i SiB, og var da inne i store flytte- og endringsprosesser på Høgskolen i Bergen. Han har også jobbet med kvalitetssikring som sakkyndig i NOKUT. På utdanningssiden er han bedriftsøkonom med fordypning i organisasjon og ledelse, og kulturviter med Kina som spesialfelt.


Cathrine Rieber
Rådgiver - Research & Analyse
+47 994 19 343
cathrine.rieber@visindi.no

Cathrine er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har erfaring fra styreverv med både allmennyttig og kommersiell vinkling og er i dag styremedlem i Solheimsviken Næringspark i Bergen.

Cathrine har videre et bredt nettverk og god innsikt i kriterier for utvelgelse av ledere og fagspesialister. I Visindi jobber Cathrine hovedsakelig med rekruttering av ledere innen maritim sektor. Hun er spesielt opptatt av å kartlegge neste generasjons styremedlemmer, og som rådgiver innen research og analyse er Cathrine ansvarlig for kartlegging, analyse og rådgiving i prosesser knyttet til rekruttering av ledere og spesialister. Dette innebærer deltakelse i kundemøter og utarbeidelse av kravprofiler, samt identifisering av relevante miljøer og potensielle kandidater.