Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kontaktinformasjon Oslo

916 56 100

Visindi Oslo har flyttet! Velkommen til våre nye lokaler.

Ny adresse:

Henrik Ibsens gate 60 A
0255 Oslo

Åpne i kart

Offentlig kommunikasjon:
Trikk nr. 12/13 eller buss nr. 30/31 til Solli plass, eller trikk nr. 19 til Inkognitogata.
Ca. 5 minutters gange fra Nationaltheateret stasjon med god forbindelse til tog, t-bane og buss.

Parkering:
Solli P-hus, Solligata 2

Atle Ronglan
Partner/ Leder i Visindi Oslo AS
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no

Atle er utdannet siviløkonom og har mer enn 10 års erfaring med Executive Search og lederutvelgelse i privat næringsliv, offentlig sektor og organisasjonslivet. I tidligere roller har han erfaring som Salgs- og Markedsdirektør, Country Manager og som Administrerende direktør for norske og nordiske selskaper med rapportering til styrer i hhv Norge, Sverige og Danmark.
I Visindi har Atle erfaring fra de fleste sektorer og spesiell fokus på Executive Search, lederutvelgelse- og rådgivning innen bl.a. bank/forsikring, eiendom, energi/teknologi, samt frivillige organisasjoner/idrett.
Atle begynte i Visindi som seniorrådgiver i 2010 og ble partner i 2015. I dag er Atle leder for Visindi Oslo AS.

Jenny Homme
Partner/Leder i Visindi Norge
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no

Jenny har mer enn 30 års erfaring fra privat næringsliv og nærmere 20 års ledererfaring. Jenny har realfagstudier fra universitetet i Oslo samt bedriftsøkonomi og diverse studiekurs fra BI. Hun har erfaring med ledelse, IKT, salg, markedsføring og forretningsutvikling fra selskaper som Norsk Hydro, Hydro Texaco, EVRY og Cardsoft, et selskap i Kistefos gruppen. I 2004 var Jenny med å starte Visindi AS og ledet virksomheten i Oslo fra februar 2010 og hun har ledet Visindi Norge AS siden høsten 2012. Jenny jobber i hovedsak med styrerekruttering, lederutvelgelse, rådgivning og lederutvikling i privat og offentlig sektor. I tillegg har Jenny flere styreverv. I hovedsak har Jenny arbeidet med rekruttering av toppledere- og ledere samt levert leder- og organisasjonsutvikling innen offentlig og privat sektor.

Magne Amundsen
Partner
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Magne er utdannet sivilingeniør ved NTNU og har tilleggsutdanning i ledelse og økonomi ved Bedriftsøkonomisk Institutt og Rotterdam School of Management. Han har operativ ledererfaring fra energibransjen frem til starten som konsulent i Mercuri Urval i 1994. Her jobbet han både som kunde- og prosjektansvarlig innen lederutvelgelse, lederutvikling og teamutvikling samt de siste årene som leder for Oslo-avdelingen.

I 2004 var Magne med på å starte Visindi AS. Han har ledet Visindi AS i frem til april 2010 og jobber i hovedsak med lederutvelgelse i privat og offentlig sektor.

Heidi Wiggen
Partner
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no

Heidi har nær 20 års erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor, både kommune og stat. Her har hun i hovedsak jobbet med administrasjon og kommunikasjon. Hun har også erfaring som hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder, samt som politiker med vekt på kultur. Siden 2001 har hun jobbet som rådgiver, først i Mercuri Urval, og nå som partner i Visindi AS som hun var med å starte i 2004. Heidi  jobber i hovedsak med lederutvelgelse innen kultur, organisasjonsliv, media og offentlig sektor. Heidi har en Bachelor i ledelse med spesialisering i prosjektledelse fra BI, samt engelsk årsstudie fra lærerhøgskole og delstudier i offentlig organisering og styring.

Siri Skauge
Seniorrådgiver
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Siri er utdannet adjunkt fra Universitet i Oslo og Høgskolen i Buskerud. I utdannelsen inngår engelsk mellomfag, administrasjon og ledelse. Siri har mer enn 20 års erfaring fra privat næringsliv og ledererfaring fra ulike stillinger og roller i Norsk Hydro, Unisys og Provida. Fra IT-bransjen har Siri erfaring med opplæring, markedsføring og Product Management. I Hydro hadde Siri kommunikasjonsansvar i en enhet med ca. 1.200 årsverk før hun gikk over i strategiske prosjekter innen merkevarebygging på konsernnivå.

Siri kom til Visindi i august 2010, fra stilling som seniorrådgiver i Hodejegerne. Hun har over flere år jobbet med rekruttering, søk og utvelgelse til lederstillinger både i offentlig og privat sektor. Hun har bred erfaring med rekruttering til organisasjoner og et spesielt engasjement for fagområdene kultur og kommunikasjon. Siri er opptatt av lederrekruttering som et strategisk verktøy i utvikling av en virksomhet og at rekrutteringen understøtter de endringsbehov som foreligger.

Jannike Haneborg
Seniorrådgiver (i permisjon)
+47 971 11 190
jannike.haneborg@visindi.no

Jannike har erfaring med forretningsutvikling på digitale flater, og har blant annet utviklet og lansert nettsiden proff.no og senere hatt ansvar for 1881.no. Hun har linjeledererfaring og styreerfaring fra selskap med >1MRD i omsetning og over 1000 ansatte. Jannike har arbeidet som rådgiver innen Executive Search siden 2011, med særskilt fokus på teknologi, digitalisering og profesjonelle tjenesteytere. I tillegg til tunge lederoppdrag innen rådgivende næring, har Jannike de siste årene fokusert på rekruttering i bransjeglidningen mellom IT og finans. Hun har erfaring med styrerekruttering og management audit. Jannike er utdannet Bachelor of Marketing fra Handelshøyskolen BI, Norges Markedshøyskole og har videreutdanning innen Prosjektledelse og Styrekompetanse.

Rune Hope
Seniorrådgiver
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no

Rune har 20 års erfaring fra IT-posisjoner i norske firmaer med internasjonal arbeidsflate. Han har blant annet arbeidet som IT-direktør i RS Platou ASA og Assuranceforeningen Skuld, og har sin bakgrunn fra finans-, shipping- og forsikringsbransjen. Rune har jobbet med IT-forvaltning på alle nivåer, fra programmering av websider til utvikling av strategier. Han har ledet en rekke omstillingsprosesser og større digitaliseringsprosjekter i bransjer der myndighetene stiller strenge krav til IT-sikkerhet og etterrettelighet.
Rune har en bachelorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo.
Rune jobber hovedsakelig med rekruttering av IT-ressurser/digitale hoder.

Stine Veila
Prosjektleder
+47 916 56 099
stine.veila@visindi.no

Stine har utdannelse innen psykologi og sosiologi fra Universitetet i Oslo, markedsføring, internasjonalisering og ledelse fra NMH, samt prosjektledelse fra BI’s senter for lederutdanning. Stine har jobbet med rekruttering, lederutvelgelse og lederutvikling siden 2000. Først som konsulentassistent og administrasjonsansvarlig i Mercuri Urval før hun i 2006 startet sitt virke i Visindi. I perioden 2006-2012 var Stine kontorsjef i Oslo med ansvar for økonomi og administrasjon. Siden 2012 har hun vært prosjektleder med ansvar for Visindiprogrammet (lederutviklingsprogram), Visindibroen (optimal jobbovergang for ledere), samt utarbeidelse av tilbud og rammeavtaler knyttet til omfattende anbudsutlysninger og tilbudsforespørsler.

Monica Strysse
Seniorrådgiver
+47 971 00 769
monica.strysse@visindi.no

Monica har solid erfaring fra rekruttering, Executive Search og lederutvelgelse. Hun har bidratt og ledet flere oppdrag innen lederrekruttering og – utvelgelse innen kommersiell helse, industri, FMCG og små- og mellomstore organisasjoner. Monica har mer enn 20 års erfaring i privat næringsliv, innen salg, markedsføring og ledelse. Hun har ti års strategisk og operativ erfaring fra farmasøytisk industri, og kommer fra stillingen som director i Mercuri Urval hvor hun har ledet et konsulent-team og hatt ansvar for større nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og prosjekter. Monica har en Master of Marketing fra BI, ett år Master of Management, og videreutdanner seg som sertifisert ICF coach.

Hilde Heines Bachmann
Fagansvarlig - Research & Analyse
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no

Hilde er utdannet medieviter med Cand. Polit.-grad (samfunnsvitenskapelig mastergrad) fra Universitetet i Oslo. Hun begynte sitt arbeid som rådgiver innen research og analyse i 2011, og har spesialisert seg på lederrekruttering innen media, kultur og samfunn. Hilde har mange års erfaring som produsent og researcher i TV-bransjen, samt erfaring med kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling i instituttsektoren. Som rådgiver – research og analyse jobber Hilde med søk, analyse og rådgiving i prosesser knyttet til rekruttering av ledere og styremedlemmer.  Dette innebærer deltakelse i kundemøter, identifisering av miljøer og potensielle kandidater, utarbeidelse av kravprofil, kandidatkontakt og innsalg både hos kunder og kandidater.

Frederic Moger
Rådgiver – Research & analyse
+47 415 48 884
frederic.moger@visindi.no

Frederic har arbeidet som researcher innen Executive Search siden 2011. Han har hatt et særskilt fokus på teknologi, digitalisering, bank og finans og profesjonelle tjenesteytere.
Frederic har tidligere jobbet som journalist, blant annet i NTB, og som Key Account Manager i FINN reise.
Han har grunnfag i historie, mellomfag i litteraturvitenskap og internasjonalt diplom i journalistikk fra Darlington College of Technology i England.
Frederic er ansvarlig for informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av relevante bransjer, miljøer og markeder. Han identifiserer aktuelle kandidater og står for den innledende kontakten med kandidatene.

Christian Albertsen
Rådgiver – Research & analyse
+47 932 92 243
christian.albertsen@visindi.no

Christian har en MSc i Entrepreneurship and Innovation Management fra University of Nottingham Ningbo China, og en bachelor i administrasjon og organisasjonvitenskap fra Universitetet i Bergen. Mellom studier har han hatt traineeopphold ved den norske ambassaden i Dublin og i Næringslivets Hovedorganisasjon. Som rådgiver innen research og analyse er Christian ansvarlig for informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av relevante bransjer, miljøer og markeder. Han identifiserer aktuelle kandidater og står for den innledende kontakten med kandidatene.

Renate Karlsnes Skilnand
Rådgiver – Research & analyse
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no

Renate har en Master of Science in Management fra Cass Business School i London. Hun har jobbet med research innen Executive Search siden 2009 og i tillegg til å jobbe aktivt med research, har hun også tidligere ledet en researchavdeling. Hun har jobbet i et internasjonalt searchselskap og har også erfaring som finansiell rådgiver. Renate har jobbet bredt med Executive search på stillinger innen en rekke ulike bransjer, men de siste årene har hun imidlertid spesialisert seg på research innen bygg/anlegg/eiendom og bank/finans. Som rådgiver innen research og analyse er Renate ansvarlig for informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, miljøer og markeder. I samarbeid med kunde og konsulent bidrar hun aktivt i utarbeidelse av kravspesifikasjon og annonser. Videre identifiserer hun aktuelle kandidater og er ansvarlig for den innledende kontakten med kandidatene.

Daniel Andersen
Rådgiver – Research & analyse
+47 476 68 999
daniel.andersen@visindi.no

Daniel har en MSc i Leadership and Organizational Psychology fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og en bachelorgrad i psykologi fra NTNU i Trondheim. Mellom studier har han jobbet i reiselivsbransjen og hatt flere opphold i utlandet. Under masterutdannelsen jobbet han ved HR-avdelingen i Norges Bank. Som rådgiver innen research og analyse er Daniel ansvarlig for informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av relevante bransjer, miljøer og markeder. Han identifiserer aktuelle kandidater og står for den innledende kontakten med kandidatene.

Vibeke Bjerknes
Rådgiver – Research & analyse
+47 986 45 381
vibeke.bjerknes@visindi.no

Vibeke har en Bachelor of Arts med spesialisering i media og kommunikasjon samt Master of Marketing og Human Resource Management fra University of Newcastle i Australia, samt studier i psykologi. Hun har lang erfaring som rådgiver på research, og har jobbet spesielt med forskning/akademia, men representerer en stor bredde i typer virksomhet/bransjer. Før hun begynte i rekrutteringsbransjen har hun flere års erfaring fra retailbransjen, samt at hun har jobbet med service, salg og markedsføring.

Som rådgiver research og analyse jobber Vibeke med søk, analyse og rådgiving i prosesser knyttet til rekruttering av ledere og styremedlemmer. Dette innebærer deltakelse i kundemøter, identifisering av miljøer og potensielle kandidater, utarbeidelse av kravprofil, kandidatkontakt og innsalg både hos kunder og kandidater.


Ewa Holmemo
Administrasjonsleder
+47 413 60 517
ewa.holmemo@visindi.no

Ewa har over 20 års erfaring fra filmbransjen innen produksjon og utleie av teknisk utstyr til film- og reklamefilmproduksjon.
Hun har i tillegg arbeidet en periode som konsulent for Manpower, samt vært innom forsikringsbransjen.

Ewa er administrasjonsleder ved vår avdeling i Oslo og har i tillegg det overordnede ansvar for økonomi og administrasjon i Visindi Norge.

Sara Connell
Servicekoordinator
+47 942 45 462
sara.connell@visindi.no

Sara Connell har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i markedsføring. Hun har bakgrunn som kunderådgiver i bank, og har lang erfaring med salg og markedsføring i retail bransjen.

Sara er ansatt som resepsjonsmedarbeider ved kontoret i Oslo og er ansvarlig for å gi alle besøkende – kunder og kandidater – en god opplevelse i sitt møte med Visindi.

Lin Cathrine Sorknes
Prosjektkoordinator
+47 924 48 822
lin.sorknes@visindi.no

Lin Cathrine er utdannet innen markedsføring og reiseliv, og har arbeidet i service- og administrasjonsrelaterte stillinger hele sitt yrkesaktive liv. Hun har vært i rekrutteringsbransjen siden 2004 og begynte i Visindi i 2005.

Lin Cathrine er bl.a. ansvarlig for møtebooking og testadministrasjon, og er superbruker på CRM-systemet.