Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kontaktinformasjon Trondheim

916 56 100

Besøksadresse:

Beddingen 10
(Solsiden, 5. etg.)
7042 Trondheim

Åpne i kart

Offentlig kommunikasjon:
Tog: kort gangavstand fra både Lademoen stasjon og Trondheim Sentralbanestasjon.

Nærmeste bussholdeplass er ved Scandic hotellet og Solsiden kjøpesenter i Innherredsveien.

Flybuss tar ca. 35 min. fra Trondheim Lufthavn Værnes. Se link for tidspunkt: http://www.flybussen.no

Patrick Gjønnes
Partner/Leder i Visindi Trondheim
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no

Patrick har siden 1995 arbeidet med lederutvelgelse og ledervurderinger i forbindelse med utviklingsprosesser, omstillinger, fusjoner og oppkjøp. Han har utdannelse fra Trondheim Økonomiske Høgskole og Rotterdam School of Management, og har i tillegg 9 års erfaring fra ulike stillinger i IKT-bransjen. Patrick etablerte i 2003 Bonaventura AS etter 9 år som senior rådgiver innen lederutvelgelse i Trondheim og Oslo. I 2009 ble Visindi og Bonaventura slått sammen, og Patrick var leder for Visindi i Norge fra 2010- 2012. I dag er Patrick partner i Visindi og leder for Visindi Trondheim AS. Han har i tillegg hatt ansvar for all IKT og teknologiutvikling i Visindi.

Jo Skjelstad
Partner
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no

Utdannet M. Sc i Ag. Econ. fra North Dakota State University 1989. Med spesialisering i analyse og råvarehandel innen Agribusiness-sektoren.  Fra 1989 til 1993 arbeidet han i Stortinget som politisk rådgiver for Senterpartiet sin stortingsgruppe. For det meste knyttet til arbeid med finanskomiteen og daværende energi- og industrikomiteen.
Fra 1993 har han arbeidet som bedriftsrådgiver først som Principal i Cap Gemini Ernst & Young, deretter som selvstendig da han i 2002 etablerte Skjelstad AS, som senere er blitt et av eierselskapene i Visindi. Jo er nå partner i Visindi.

Frode Hepsø Johansson
Partner
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Frode har arbeidet med utvelgelse og rekruttering av ledere siden 1991, og har jobbet internasjonalt siden 1993. Dette omfatter rekruttering av topp- og mellomledere, styremedlemmer, sammensetning og evaluering av ledergrupper, samt management due diligence ved oppkjøp og fusjoner for anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper. Han har også betydelig erfaring fra rekruttering internasjonalt for norske selskaper. Han har utdannelse fra Krigsskolen Linderud, og Forsvarets stabsskole, samt flere års erfaring fra nasjonale og internasjonale lederstillinger i Forsvaret. Frode har 5 års erfaring som senior rådgiver og daglig leder i Personal Utvelgelse Trondheim AS, og 8 års erfaring som partner i Horton International, hvor han etablerte kontoret i Trondheim i 2004. Frode startet som seniorrådgiver i Visindi Trondheim AS 1. oktober 2012, og ble partner i Visindi november 2015.

Guri Leikvold Tronstad
Kontorleder/Prosjekt-koordinator - Trondheim
+47 951 79 760
guri.tronstad@visindi.no

Guri har handels- og kontorfaglig utdanning med markedsføring, fagbrev i kontorfaget fra 1998 og er sertifisert på datakortet i 2001. Videre har Guri 11 års erfaring innen offentlig saksbehandling fra Stjørdal kommune hos flere etater. Guri har jobbet med rekruttering og lederutvelgelse siden år 2000. Som kontorleder/prosjektkoordinator er Guri ansvarlig for kontordriften i Visindi Trondheim AS og for testadministrasjon og møtebooking. I tillegg er Guri webredaktør for hjemmesiden og kontaktperson vedrørende annonsehåndtering for kunder.

Nils Jørgen Tømmerås
Seniorrådgiver
+47 971 84 166
nils@visindi.no

Nils Jørgen startet i Visindi I 2018 etter å ha jobbet 5 år i executive search selskapet Alumni. Før han gikk inn i executive search bransjen jobbet han i Sandvik konsernet med markedsføring på europeisk og nasjonalt nivå før han jobbet i Star Information Systems, et software selskap innen shipping, olje og  gass industrien hvor han var ansvarlig for markedsføring globalt. Nils Jørgen har en bachelorgrad innen markedskommunikasjon fra Norwegian Business School, BI.

Aleksander Rybråten Hagen
Rådgiver - Research & Analyse
+47 452 22 810
aleksander.hagen@visindi.no

Aleksander har arbeidet som researcher og konsulent innen Executive Search og rekruttering siden 2013. Han har hatt et særskilt fokus på varehandel og FMCG, produksjon og Supply Chain, teknologi og profesjonelle tjenesteytere. Aleksander har tidligere jobbet som kunderådgiver i Odal Sparebank, markeds- og research konsulent i Cappa AS og konsulent i Harvey Nash AS. Han har fag innen management i fra Griffith University i Australia og bachelor-studier i innovasjon og forretningsutvikling fra Markedshøyskolen i Oslo. Aleksander er ansvarlig for informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av relevante bransjer, miljøer og markeder. Han identifiserer aktuelle kandidater og står for den innledende kontakten med kandidatene.

Renee Davadi
Rådgiver - Researcher & Analyse
+47 988 94 662
renee.davadi@visindi.no

Renee Davadi jobber i hovedsak med analyse, kartlegging og prosjektledelse i rekrutterings-prosessene. Hun evner å selge inn et budskap og får lett en åpen og god dialog med mennesker. Renee har en Bachelor i sosialt arbeid med internasjonal og interkulturell fordypning fra Høgskolen I Sør-Trøndelag. Ved siden av full jobb tar hun nå en master innen offentlig administrasjon – Master of Public Administration ved NTNU, Trondheim. Renee har 5 års erfaring fra ulike roller i NAV hvor hun har jobbet med kartlegging, veiledning og saksbehandling. I NAV var hun også en av initiativtagerne og en sentral bidragsyter i et kartleggingsprosjekt med påfølgende reorganisering, som bidro til økt effektivitet og at brukere kommer raskere i arbeid og aktivitet. Hun har hele tiden hatt arbeid ved siden av studier som har gitt henne allsidig erfaring og innsikt. Utdanningen som sosionom har gitt henne verdifull kompetanse og innsikt i menneskelig adferd. I tillegg kjennetegnes hun av å være nysgjerrig på mennesker og en som utforsker og utfordrer i god hensikt.  Renee er en analytisk , nysgjerrig og tydelig rådgiver for kollegaer, kunder og kandidater.