Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Historie

Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap.

Visindi AS ble etablert 1. oktober 2004 og har siden starten hatt en kontinuerlig vekst. Sommeren 2009 fusjonerte det Trondheimsbaserte Bonaventura og Visindi samtidig som selskapet etablerte kontorer i Stavanger og Bergen. Selskapet har nærmere 40 ansatte med solid erfaring fra lederposisjoner i privat og offentlig sektor og fra konsulentvirksomhet.

Visindi er 100 % eid av partnere som arbeider i selskapet.

Selskapet har stor faglig og bransjemessig bredde, og leverer tjenester innen rekruttering og utvelgelse av toppledere, styremedlemmer og andre nøkkelroller. I tillegg gjennomfører vi team- og lederutvikling, rådgivning, coaching og karriererådgivning. Kundene er aktører innen de fleste bransjer, både fra privat og offentlig sektor.

Våre kjerneverdier

Vidsynt

Våre tjenester, prosesser og løsninger preges av helhetssyn, samtidig som vi aldri overser de ofte viktige detaljene. Vi er åpne for å tenke utradisjonelt, og vi benytter erfaringer og kunnskap fra et bredt spekter av fagområder.

Etterrettelig

Vi opptrer alltid profesjonelt og etisk korrekt overfor mennesker og verdier, materielle og immaterielle. Våre prosesser er tydelige og etterprøvbare og gjennomføres med respekt, omtanke, diskresjon og, om ønskelig, med konfidensialitet.

Raus

Vi er rause i våre møter med andre mennesker, både internt og eksternt. Vi respekterer forskjellighet og benytter oss av de muligheter det gir. Vår atferd gjenspeiler et positivt menneskesyn.

Verdiskapende

Alle virksomheter og enkeltmennesker får tilført verdi gjennom sin kontakt med oss – det være seg strategiske fortrinn, økt bevissthet, bedre innsikt eller tips og råd. Vi skaper denne verdien ved å overføre kunnskap og levere best mulig kvalitet i våre prosesser, prosedyrer, systemer og rutiner.

Forretningside og visjon

Forretningsidé

Vi gir våre kunder strategiske fortrinn gjennom rådgivning, styre- og topplederrekruttering

Visjon

Vi skal være det mest anerkjente selskapet i Norge innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere

Visindi – Kloke ledervalg