Iden kommer fra stillingen som assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF. Han har tidligere vært fylkeslege i Rogaland og i Telemark, og har erfaring fra Haukeland universitetssjukehus, Lærdal sjukehus og Notodden sykehus. Iden er spesialist i samfunnsmedisin.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten er en ny etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal etableres i løpet av 2018 og vil plasseres i Stavanger.