Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Stavanger Aftenblad skriver om to statlige direktørstillinger som nå lyses ut

I Stavanger Aftenblad, skrevet av journalist Tor Dagfinn Dommersnes 06

Utdrag fra artikkelen: 

Fornybar AS er (..) fondet som skal bruke penger på å redde verden. I denne sammenhengen betyr det å investere penger i selskaper og fond som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser.

Regjeringen har bestemt at det skal investeres så mye som 20 milliarder norske kroner til dette formålet. 400 millioner skal investeres allerede i år. (..) Fondet skal etterhvert ha inntil 60 ansatte.

Den andre direktørstillingen er leder for noe helt nytt, nemlig Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Denne kommisjonen skal ha 20 ansatte. Oppgaven er å undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Man skal finne årsakene til hendelsene og prøve å hindre at det skjer igjen. Både statlige, kommunale og private helse- og omsorgstjenester vil kunne bli gransket av kommisjonen. (..)

 

Les hele artikkelen her

 

Er du topplederen til en av disse direktørstillingene? Klikk på lenken, for å lese mer: 

Administrerende direktør til Fornybar AS

Direktør til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten