Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Administrerende direktør

Om firma

Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv.  Det er det eneste sivile ensemblet av sitt slag i Norge, satt sammen av 24 av landets fremste profesjonelle musikere. Ensemblets høye kvalitet og kreativitet tiltrekker gjestedirigenter og solister fra hele verden. Ensemblet er basert i Halden, og med en historie tilbake til 1734 er det landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Halden
Arbeidsgiver:
Det Norske Blåseensemble
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no
Styreleder Kari Agerup, tlf. 976 82 180

Administrerende direktør

Det Norske Blåseensemble er et unikt orkester i dagens kulturliv.  Det er det eneste sivile ensemblet av sitt slag i Norge, satt sammen av 24 av landets fremste profesjonelle musikere. Ensemblets høye kvalitet og kreativitet tiltrekker gjestedirigenter og solister fra hele verden. Ensemblet er basert i Halden, og med en historie tilbake til 1734 er det landets eldste orkester i kontinuerlig drift.

Tradisjon og innovasjon i skjønn forening!

Det Norske Blåseensemble (DNBE) søker ny direktør til å lede og videreutvikle Norges eldste og mest innovative orkester. Ensemblet har de senere årene markert seg med stor suksess – nasjonalt og internasjonalt. Som øverste leder har du det overordnede administrative og kunstneriske ansvaret. Kunstnerisk ledelse utøves i samarbeid med de ulike faglige utvalgene i orkesteret. Stillingen gir deg mulighet til å videreutvikle DNBE med dyktige musikere og administrative medarbeidere, som alle forventer at administrerende direktør skal bidra til å styrke posisjonen til dette ambisiøse ensemblet på den lokale, nasjonale og internasjonale arena.

Som administrerende direktør har du ansvaret for å:

 • forbedre DNBEs overordnede, kunstneriske posisjon
 • utvikle DNBEs kunstneriske program
 • videreutvikle ensemblet faglig, kunstnerisk og på andre måter
 • sikre god finansiering og økonomisk styring
 • sørge for god daglig drift gjennom god ledelse av ansatte og gode administrative systemer og rutiner
 • styrke et aktivt og godt samarbeid med lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv
 • ivareta gode relasjoner til lokale og nasjonale myndigheter

DNBE ser etter en administrerende direktør som har:

 • relevant ledererfaring
 • god faglig innsikt
 • sterk administrativ kompetanse – med erfaring med personal-, budsjett- og resultatansvar
 • et bredt faglig nettverk – både i og utenfor Norge
 • kjennskap til offentlige beslutningsprosesser

Vår nye øverste leder bør ha en inkluderende og motiverende lederstil, en strukturert og planmessig arbeidsform og evne å kombinere strategi med operativt arbeid. Vi tror at de beste resultatene skapes i fellesskap gjennom samhandling, gode prosesser og sterk gjennomføringsevne.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.