Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Administrerende direktør

Om firma

Gartnerhallen er i dag Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler, sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter årlig for ca. 2,3 mrd. kroner. www.gartnerhallen.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Gartnerhallen
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no

Administrerende direktør

Gartnerhallen er i dag Norges største produsentorganisasjon innen frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies av 1165 frukt- og grøntprodusenter. Gjennom et sterkt fagmiljø og gode leveringsavtaler, sikrer grøntprodusentene i Gartnerhallen at forbrukerne får norske kvalitetsprodukter hele året. Gartnerhallen samarbeider med de store markedsaktørene i grøntnæringen i Norge, både innen industri, distribusjon og omsetning. Gartnerhallen har 11 ansatte i sentraladministrasjonen og omsetter årlig for ca. 2,3 mrd. kroner. www.gartnerhallen.no

Norges ledende aktør innen frukt og grønt

Vi søker en forretningsorientert leder til å videreutvikle den største aktøren i Norge innen frukt og grønt til dagligvare, storkjøkken og industri. Du vil få spennende og krevende oppgaver knyttet til innovasjon og forbedring i hele verdikjeden på produksjons-, produkt- og markedssiden.
Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid med eiere, samarbeidspartnere, dagligvarekjedene, myndigheter og interesseorganisasjoner.

Du må ha solid ledererfaring fra større, komplekse virksomheter, gjerne innen matproduksjon, dagligvare eller landbruk og må fremstå som en markedsorientert, samlende og tydelig leder både internt, i medlemsorganisasjonen, i media og mot kunder.

Hovedoppgaver: 

 • I samarbeid med styret; utarbeide, forankre og implementere strategi- og forretningsplan
 • Kontinuerlig arbeide for utvikling og forbedring i hele Gartnerhallens verdikjede med  innovasjon på produksjons-, produkt- og markedssiden
 • Posisjonere Gartnerhallen i markedet og fremstå som et ansikt utad mot politiske myndigheter, offentligheten, media og andre eksterne parter, på vegne av frukt-/grøntbransjen
 • Sikre vekst og positiv resultatutvikling for selskapet og medlemmene
 • Bidra til gode rammebetingelser for forretningsdriften, foretaket og eiernes formål
 • Forberede styresaker og styremøter, rapportere foretakets økonomiske og driftsmessige status samt løpende følge opp gjeldende styrevedtak
 • Balansere tids- og ressursbruk mellom god oppfølgning av medlemmenes behov og interesser og aktivt eksternt markeds- og kundearbeid for medlemmenes og Gartnerhallens beste
 • Holde organisasjonen effektiv og produktiv, og sørge for at foretaket til enhver tid planlegger og leverer for å sikre stabile leveranser av norske kvalitetsprodukter tilpasset behovet kundene har
 • Kontinuerlig videreutvikle organisasjonens miljø og kultur samt arbeide med utvikling av alle medarbeidere slik at optimal kapasitet, sammensetning og utnyttelse av ressurser sikres
 • Videreutvikle og modernisere den daglige driften ved hjelp av moderne verktøybruk og gode eksterne grensesnitt i takt med den generelle teknologi- og samfunnsutviklingen for øvrig

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Ledererfaring fra større, komplekse virksomheter
 • Solid erfaring innen endringsledelse og forbedringsarbeid
 • God verdikjedeforståelse og teft for kostnads- og inntektsdrivende faktorer
 • Bransjeforståelse innen landbruk, matproduksjon, leverandørindustri og/eller dagligvare er en fordel
 • Generell god samfunnsforståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • God forretningsforståelse og markeds-/kundekompetanse
 • Erfaring med å kommunisere internt og eksternt, gjerne med medieerfaring
 • Erfaring fra forhandlinger
 • Forståelse og respekt for samvirke som eier- og organisasjonsform

Gode kandidater er helhetstenkende og har en motiverende lederstil, godt strategisk overblikk samt gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.