Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Administrerende direktør

Om firma

UNINETT-konsernet leverer nasjonalt forskningsnett og avanserte infrastrukturtjenester til norsk universitets- og høgskolesektor i tett samarbeid med institusjonene i sektoren, og håndterer en rekke nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper. Samlet omsetning i 2016 var 293 millioner kroner. UNINETT holder til i Teknobyen i
Trondheim, og er et ledende teknologimiljø med rundt 100 ansatte. For mer informasjon, se www.uninett.no.

UNINETTs kjerneverdier: Samfunnsansvar, teknologientusiasme, åpenhet.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
UNINETT AS
Frist:
07/05/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Britt Iren Melgård
+47 464 20 642
brittiren.melgaard@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
UNINETTs styreleder Frant Arntsen, frank.arntsen@ntnu.no, tlf. 918 97 528, organisasjonsdirektør Beate Simavik, beate.simavik@uninett.no, tlf. 913 21 054.

Administrerende direktør

UNINETT-konsernet leverer nasjonalt forskningsnett og avanserte infrastrukturtjenester til norsk universitets- og høgskolesektor i tett samarbeid med institusjonene i sektoren, og håndterer en rekke nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper. Samlet omsetning i 2016 var 293 millioner kroner. UNINETT holder til i Teknobyen i
Trondheim, og er et ledende teknologimiljø med rundt 100 ansatte. For mer informasjon, se www.uninett.no.

UNINETTs kjerneverdier: Samfunnsansvar, teknologientusiasme, åpenhet.

 

Kunnskapsledelse – ledende teknologisk kompetansemiljø

Nåværende administrerende direktør i morselskapet UNINETT AS går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Vår nye direktør vil få ansvar for å videreutvikle et fremragende teknologimiljø med høy anseelse både nasjonalt og internasjonalt. Sektoren er inne i betydelige strukturendringer, utvikling og endringsledelse vil stå sentralt.

Ansvar og oppgaver:

  • Kundeorientert dialog og samarbeid med ledelse og fagmiljøer i sektoren
  • Relasjonsbygging og myndighetskontakt
  • Representere UNINETT i internasjonale fora
  • Utvikle og forankre strategi og handlingsplaner
  • Videreutvikle den gode samhandlingen internt i selskapet og med datterselskapene

Aktuelle kandidater bør ha:

  • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
  • Ledererfaring fra relevant kunnskapsmiljø
  • Overordnet IKT-forståelse
  • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren nasjonalt og/eller internasjonalt

 Andre opplysninger:

UNINETT tilbyr markedstilpasset lønn og har gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Din henvendelse behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Les gjerne artikkel på Facebook: «UNINETT satser på skyteknologi. Nå skal Visindi finne ny administrerende direktør.»