Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Administrerende direktør

Om firma

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) ble dannet i 2008 og består i dag av enhetene Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museet Kystens Arv, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Orkla Industrimuseum, Ringve Museum, Rockheim, Rørosmuseet, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Trondheim kunstmuseum. Til organisasjonen hører også Norsk Døvemuseum og flere andre besøksarenaer. MiST er et av landets største museer med ca. 230 ansatte, organisert med ni museumsdirektører som ivaretar utvikling og drift innen de respektive museene. www.mist.no. Administrerende direktør går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Museene i Sør-Trøndelag
Frist:
12/09/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Styreleder Rasmus Brodtkorb, tlf. 930 85 366.

Administrerende direktør

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) ble dannet i 2008 og består i dag av enhetene Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museet Kystens Arv, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Orkla Industrimuseum, Ringve Museum, Rockheim, Rørosmuseet, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Trondheim kunstmuseum. Til organisasjonen hører også Norsk Døvemuseum og flere andre besøksarenaer. MiST er et av landets største museer med ca. 230 ansatte, organisert med ni museumsdirektører som ivaretar utvikling og drift innen de respektive museene. www.mist.no. Administrerende direktør går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Museene i Sør-Trøndelag er en sentral kulturaktør både nasjonalt og regionalt og har en viktig samfunnsrolle. Som toppleder skal du lede en organisasjon med fokus på både resultat-/måloppnåelse, organisasjonsutvikling og museumsfaglig utvikling.

Vi søker en erfaren og engasjert leder som bygger gode relasjoner internt og eksternt. Du evner å inspirere til nytenking for å skape økte publikumstall og inntekter samtidig som høy faglig kvalitet ivaretas. Det er en fordel med erfaring fra endringsledelse og forståelse for politiske beslutningsprosesser. Du bør ha et hjerte for kultursektoren, men museumsfaglig bakgrunn er ikke et krav.

Ansvar /Hovedoppgaver:

 • Overordnet ledelse av virksomheten i henhold til strategiplan, vedtekter og øvrige styringsdokumenter.
 • Mål-, budsjett- og resultatansvar for den totale virksomheten.
 • Lede 9 museumsdirektører samt stabsfunksjoner
 • Virksomhetsutvikling – Ansvar for videreutvikling av museene innenfor tildelte rammer
 • Sammen med styret videreutvikle dialogen med eierne
 • Sørge for økt publikumsoppslutning, at det blir best mulige museum for et bredt publikum
 • Ta en aktiv rolle i samfunnsdebatten og sørge for synlighet i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Legge til rette for at MiST har et godt samarbeid med andre museer og organisasjoner der det er relevant og gir verdi
 • Sørge for at det skapes økt økonomisk handlingsrom gjennom å utvikle nye markedsmuligheter. Herunder å utvikle de forretningsmessige mulighetene som ligger i museene
 • Sørge for at interne/organisatoriske forhold, prosesser og arbeidsmiljøet forblir godt
 • Legge til rette for at museene har rett personell med riktig kompetanse innenfor alle sine arbeidsfelt, og stimulere til at ledere fremmer faglig og personlig utvikling blant medarbeiderne
 • Lede virksomheten i tråd med virksomhetens verdier: Modig, Inkluderende, Søkende, Troverdig

Utdanning:

 • Høyere utdanning

Ønsket arbeidserfaring/kompetanse (det forventes ikke at alle punktene innfris)

 • Ledererfaring fra større kunnskapsorganisasjon, men behøver ikke nødvendigvis å ha toppledererfaring. Erfaring med langsiktig ledelse mot strategiske mål er ønskelig
 • Positivt med erfaring fra både offentlig og privat sektor.
 • Økte krav til egeninntjening gjør at det er en fordel med erfaring fra å jobbe kommersielt
 • Erfaring fra endringsledelse/organisasjonsutvikling/HR/digitalisering er en fordel.
 • Ledererfaring fra virksomhet med flerdimensjonale resultatkrav/formål (dvs. virksomheter som også har ikke-økonomiske mål) er en fordel
 • Bør ha noe kjennskap/forhold til kultursektoren. Spesifikk museumserfaring er ikke et krav.
 • Stor interesse fra presse og publikum gjør at erfaring med pressekontakt er en fordel

Rapporterer til:

 • Styret

Stillingen har et åremål på seks år som kan fornyes for ytterligere én periode.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Se gladsak i Adresseavisen om MiST