Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Administrerende direktør / CEO

Om firma

Powel er en internasjonal bedrift som utvikler og leverer bransjeledende forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, vannbransjen, deler av kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Konsernet har kunder i 19 ulike land og en årlig omsetning på ca. 560 millioner kroner. Powel har hovedkontor i Trondheim, avdelingskontorer og datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Polen og Chile. Til sammen er det over 470 ansatte. www.powel.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Powel
Frist:
Snarest

Administrerende direktør / CEO

Powel er en internasjonal bedrift som utvikler og leverer bransjeledende forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren, vannbransjen, deler av kommunal forvaltning og entreprenørsektoren. Konsernet har kunder i 19 ulike land og en årlig omsetning på ca. 560 millioner kroner. Powel har hovedkontor i Trondheim, avdelingskontorer og datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Polen og Chile. Til sammen er det over 470 ansatte. www.powel.no

Powel er godt posisjonert i et marked som er i sterk endring. Vår nye administrerende direktør/CEO vil lede videreutviklingen av Powel som et konkurransedyktig internasjonalt selskap. Powel har vært gjennom sterk organisk og uorganisk vekst. Fokus fremover vil være på lønnsom vekst både nasjonalt og internasjonalt. Det vil være en viktig oppgave å bevare stolthet og konkurransekraft på eksisterende løsninger, samtidig som man ligger i front på innovasjon og utvikling av nye løsninger.

Vi søker en tydelig og forretningsorientert leder med stor gjennomføringsevne og erfaring fra ledelse av større komplekse kunnskapsvirksomheter. Har du bakgrunn fra programvarebedrift, energisektoren eller tilstøtende bransjer vil det være spesielt interessant. Vi tilbyr en utfordrende og inspirerende stilling i et særdeles kompetent miljø. De økonomiske betingelsene vil være konkurransedyktige og speile stillingens kompleksitet og utfordringer. Kandidater som ikke er bosatt i Trondheim må påregne betydelig tilstedeværelse ved hovedkontoret.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor Powel.

Mer informasjon om Powel:

Powel årsberetning 2016

(Youtube video) First movers into cloud! Uniper, Powel & Microsoft

(Youtube video) E.ON balancing its renewable position with DeltaXE

Arendals Fossekompani (hovedeier)