Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Assisterende direktør strategi og styring

Om firma

«Vi driver Kunnskaps-Norge fremover.»

Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Unit leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning, og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Ved etableringen samlet Kunnskapsdepartementet BIBSYSCERES og deler av Uninett i det nye direktoratet. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Virksomheten forvalter innkjøpsavtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, og Unit har kontor på Majorstua i Oslo. For ytterligere informasjon, besøk våre nettsider på https://www.unit.no/.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Trondheim
Arbeidsgiver:
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Frist:
26/11/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Direktør hos UNIT,  Roar Olsen, tlf. 928 61 353

Assisterende direktør strategi og styring

«Vi driver Kunnskaps-Norge fremover.»

Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Unit leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning, og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Ved etableringen samlet Kunnskapsdepartementet BIBSYSCERES og deler av Uninett i det nye direktoratet. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Virksomheten forvalter innkjøpsavtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, og Unit har kontor på Majorstua i Oslo. For ytterligere informasjon, besøk våre nettsider på https://www.unit.no/.

Som Assisterende direktør er du direktørens stedfortreder, og leder en avdeling med om lag 15 årsverk. Avdelingsdirektøren har overordnet ansvar for at Unit utøver sin myndighetsrolle for utvikling og bruk av fellestjenester i sektorene, med oppgaver innen:

 • Strategi og handlingsplan
 • Utredning og analyse
 • Porteføljestyring av prosjekter
 • Arkitekturstyring i sektoren
 • Sekretariat for nasjonale strategifora
 • Tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid
 • Eierstyring av underliggende selskap, og av større sektororienterte utviklingsprosjekter
 • Informasjonssikkerhet i Units tjenester og i sektoren, herunder personvernombud og CISO
 • Regelverksutvikling og juridiske tjenester internt i Unit og for sektoren

 

Ansvarsområder:

 • Gode, systematiske prosesser for involvering og strategisk samarbeid med sektoren
 • Proaktivt fange opp og adressere behov og muligheter
 • Kvalitet og effektivitet i utredninger, beslutningsunderlag og styring av portefølje
 • Kompetanseutvikling for ansatte i tråd med Units prioriteringer
 • Etablering og oppfølging av KPIer for å måle realisering av gevinster, strategier og mål

Krav til utdanning og ønsket erfaring:

 • Høyere utdanning
 • Bred ledererfaring
 • Erfaring fra og/eller kjennskap til offentlig sektor
 • Erfaring fra sektor/oppgaver tilknyttet IKT/IT/digitaliseringsprosesser

Hva kreves av en avdelingsdirektør i Unit?

 • Strategisk perspektiv
  • Ser hele sektoren i nåtid og fremtid
  • Evne til å utvikle og kommunisere fremtidsbilder for tjenesteporteføljen
  • Ser på tvers av tjenesteporteføljen
  • Evne til å forstå og ivareta/navigere mellom ulike interessenter
 • Lederegenskaper
  • Samlende og tydelig leder, som motiverer kunnskapsrike og meningssterke medarbeidere til å ønske resultater og fremdrift
 • Evne og vilje til å prioritere

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i tilsettingsprosessen.

Offentlig prosess:
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Unit søker samtidig: