Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Avd. dir. Virksomhetsstyring

Om firma

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, IKT og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Difi
Frist:
23/09/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Christian Albertsen
+47 932 92 243
christian.albertsen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no
Difis direktør Steffen Sutorius, tlf. 930 68 459

Avd. dir. Virksomhetsstyring

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, IKT og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte i Oslo og Leikanger.

 

Vil du lede Difis virksomhetsstyring?

Difi skal styrke sin strategiske rolle som premissgiver og pådriver for en mer effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor. Nå søker vi Norges beste virksomhetsstyrer.

Difis samfunnsoppdrag er å være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Vi skal få omstilling til å skje.

Som direktør for virksomhetsstyring blir du direktørens stedfortreder, og du skal sikre at Difi leverer i tråd med våre mål. Du har det operative ansvaret for Difis strategi- og målstyringsprosesser – og at Difi og avdelingene har styringsparametere og virksomhetsplaner som sikrer at Difis aktiviteter understøtter vår strategi. Du eier porteføljestyringsprosessen i Difi. Avdeling for virksomhetsstyring har 26 dyktige medarbeidere og er delt i tre seksjoner og to team. De tre seksjonene er økonomi og drift, arkiv og dokumentforvaltning og HR. De to teamene er porteføljestyring og sikkerhet og beredskap.

Som en del av toppledelsen i Difi, skal du lede hele Difi og utnytte ressursene våre på tvers av organisatoriske grenser. Du må være dyktig til å jobbe med og gjennom andre offentlige virksomheter, private leverandører og øvrige aktører innenfor Difis ulike fagfelt. Ledere i Difi skal få ting til å skje – og prioritere og skape resultater i tråd med Difis mål og strategier. Vi leter etter deg som kan leve opp til våre verdier «raus», «modig» og «på».

Arbeidsoppgaver

 • følge opp og sikre at Difi leverer i tråd med vår strategi
 • skape et godt arbeidsmiljø med høy gjennomføringskraft
 • utvikle Difi til å bli profesjonell på portefølje- og virksomhetsstyring
 • være ansvarlig for plan- og budsjettprosessen i Difi og rapportering til Kommunal – og moderniseringsdepartementet
 • utvikle avdelingens seksjoner slik at de understøtter Difi best mulig
 • sikre at Difi har en HR-politikk som skaper stolthet og ett Difi

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå, men bred og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • solid erfaring med virksomhetsstyring
 • solid ledererfaring med dokumenterte resultater – også gjennom samarbeid med andre
 • god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • erfaring fra eller god kunnskap om offentlig forvaltning
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper

 • du er analytisk og har god strategisk innsikt
 • du har stor gjennomføringsevne, er proaktiv og finner smarte løsninger
 • du kan motivere, engasjere og lede
 • du er dyktig til å formidle, bygge tillit og skape relasjoner
 • du kan forene innsikt i omstillingsbehov i offentlig sektor med strategisk mot

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør i lønnsspennet kr 1 001 400 – kr 1 182 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste for denne stillingen. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden.