Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Avdelingsdirektør virksomhetsstøtte

Om firma

«Vi driver Kunnskaps-Norge fremover.»

Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Unit leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning, og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Ved etableringen samlet Kunnskapsdepartementet BIBSYSCERES og deler av Uninett i det nye direktoratet. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Virksomheten forvalter innkjøpsavtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, og Unit har kontor på Majorstua i Oslo. For ytterligere informasjon, besøk våre nettsider på https://www.unit.no/.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Trondheim
Arbeidsgiver:
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Frist:
26/11/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Heidi Wiggen
+47 916 56 103
heidi.wiggen@visindi.no
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Direktør hos UNIT,  Roar Olsen, tlf. 928 61 353

Avdelingsdirektør virksomhetsstøtte

«Vi driver Kunnskaps-Norge fremover.»

Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Unit leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning, og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Ved etableringen samlet Kunnskapsdepartementet BIBSYSCERES og deler av Uninett i det nye direktoratet. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Virksomheten forvalter innkjøpsavtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, og Unit har kontor på Majorstua i Oslo. For ytterligere informasjon, besøk våre nettsider på https://www.unit.no/.

Avdelingsdirektøren har ansvar for å sikre felles metode og arbeidsprosesser, samt sikre tilstrekkelig endringsevne i organisasjonen og dens tjenester. Avdelingen teller om lag 25 årsverk. Videre har avdelingsdirektøren ansvar for at direktoratet har gode og profesjonelle prosesser for virksomhetsstyring og virksomhetsstøtte, innen følgende områder:

 • Virksomhetsstyring og økonomi (budsjett og regnskap)
 • Kvalitet og internkontroll
 • Bestilling og fakturahåndtering av Units interne innkjøp
 • HR, HMS og personal
 • Dokumentforvaltning/arkivtjeneste
 • Intern IKT
 • Kommunikasjon (intern og ekstern)
 • Administrasjon av egne lokaler

Krav til utdanning og ønsket erfaring:

 • Høyere utdanning
 • Bred ledererfaring
 • Erfaring og/eller kjennskap til offentlig sektor.

Ansvarsområder:

 • Pådriver for konsistent gode brukeropplevelser (brukervennlighet, universell utforming, 1.linje support, med mer.), samt kundeopplevelser og kundeforvaltning på tvers av systemer og avdelinger.
 • Effektivt støtte tjenesteavdelingene innen avdelingens arbeidsområder
 • Støtte tjenesteavdelingenes arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Kompetanseutvikling for ansatte i tråd med Units prioriteringer

Hva kreves av en avdelingsdirektør i Unit?

 • Strategisk perspektiv
  • Ser hele sektoren i nåtid og fremtid
  • Evne til å utvikle og kommunisere fremtidsbilder for tjenesteporteføljen
  • Ser på tvers av tjenesteporteføljen
  • Evne til å forstå og ivareta/navigere mellom ulike interessenter
 • Lederegenskaper
  • Samlende og tydelig leder, som motiverer kunnskapsrike og meningssterke medarbeidere til å ønske resultater og fremdrift
 • Evne og vilje til å prioritere

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i tilsettingsprosessen.

Offentlig prosess:
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Unit søker samtidig: