Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Avdelingsdirektør vegseksjonen

Om firma

Samferdselsdepartementet er Regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transport- og kommunikasjonssektoren.
Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og kommunikasjon og fremmer regional utvikling.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Samferdselsdepartementet
Frist:
30/11/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Avdelingsdirektør vegseksjonen

Samferdselsdepartementet er Regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transport- og kommunikasjonssektoren.
Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og kommunikasjon og fremmer regional utvikling.

Vegseksjonen inngår som en av tre seksjoner i veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen, og har 15 medarbeidere. Som avdelingsdirektør for vegseksjonen skal du ivareta departementets ansvar for å behandle, utrede og drive fram viktige fagområder og enkeltsaker i vegsektoren og tverrsektorielt. Du vil være ansvarlig for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet og eierstyringen av Nye Veier AS. Du vil også ha det overordnede budsjettansvaret for vegsektoren.

Seksjonens arbeid har stor samfunnsmessig betydning og får derfor mye oppmerksomhet både eksternt og internt. Vi søker deg med engasjement og interesse for samferdsel og veg, og som har god forståelse for offentlige og politiske beslutningsprosesser. Du er trygg i lederrollen, delegerer godt, er løsningsorientert og opptatt av samhandling.

Rolle og ansvar:

 • Å lede og koordinere arbeidet i vegseksjonen (VS).
 • Å ha personalansvar for medarbeiderne i VS, herunder tilrettelegging og oppfølging av medarbeidere og deres utvikling.
 • Å behandle, utrede og drive fram viktige fagområder og enkeltsaker både tverrsektorielt og i vegsektoren, for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag samt sikre tilfredsstillende fremdrift i seksjonens portefølje.
 • Koordinere seksjonens arbeid overfor andre avdelinger og seksjoner i Samferdselsdepartementet.

Hovedoppgaver: 

 • Etatsstyring av Statens vegvesen (SVV), herunder planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegene i Norge.
 • Det overordnede budsjettansvaret for vegområdet.
 • Bompengefinansiering.
 • Riksvegferjene.
 • Eierstyring og avtaler med Nye Veier.
 • Etatsstyring av Vegtilsynet.
 • Nasjonal transportplan på vegområdet.
 • Andre enkeltsaker, sekretariat for politisk ledelse, henvendelser fra publikum og media.

Utdanning:  
Høyere relevant utdanning.

Arbeidserfaring/kompetanse:  

 • Solid forståelse for offentlige og politiske beslutningsprosesser.
 • God samfunnsforståelse.
 • Lederkompetanse.
 • Relevant arbeidserfaring, herunder erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning.
 • Tverrsektoriell kompetanse, evne til å se saker i sammenheng.

Lederstil/personlige egenskaper:  

 • Evne til å delegere, lede, og inspirere andre.
 • Gode evner til samarbeid, samordning og kommunikasjon.
 • Evne til å se oppgaver og problemstillinger fra flere vinkler.
 • Evne til å være løsningsorientert og kunne skjære igjennom.
 • Gode analytiske evner, god språklig framstillingsevne (muntlig og skriftlig).
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide under stort tidspress.
 • Evne til å arbeide med flere saker samtidig, og sette seg raskt inn i nye problemstillinger.
 • Tydelig og modig.
 • Endringsvillig og fleksibel.
 • Robust.

Vi tilbyr deg:

 • En jobb med sterk samfunnsmessig betydning og mulighet til å gjøre en forskjell.
 • En ansvarsfull jobb i en sektor med mange endringer og reformer, store prosjekter og store budsjetter.
 • En sektor med stor oppmerksomhet.
 • Organisasjon med høy faglig kompetanse.

Lokalisering: 
Akersgata, Oslo

Rapporterer til:
Anders Buttedahl, ekspedisjonssjef.

Betingelser:
Kr. 830 000,- til kr 989 000. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Diverse:
Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Søknad med CV mottas snarest og innen 30. november.

Stillingen medfører krav til sikkerhetsklarering.