Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Avdelingsleder Kabelanskaffelser

Om firma

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Statnett
Frist:
06/04/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Renate Karlsnes Skilnand
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no

Avdelingsleder Kabelanskaffelser

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Til avdeling Kabelanskaffelser søkes nå en avdelingsleder med solid erfaring fra ledelse av anskaffelser og kontraktsoppfølging for flerfaglige kontrakter. Du har flere års ledererfaring og ønsker å bidra til å videreutvikle medarbeiderne i avdelingen og anskaffelsesenheten totalt, samt styrke konsernets fagmiljø innen strategiske offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesenhetens overordnede formål er å legge til rette for gode anskaffelser, herunder rett behov, rett løsning, rette betingelser, samt effektiv og lovlig prosess. Enheten har konsernansvar for anskaffelser som omfatter prosjekter, drift og øvrig administrative funksjoner. Anskaffelsesenheten har videre ansvar for kategoriledelse, overordnet strategisk utvikling av anskaffelsesområdet, policy og retningslinjer samt systemer for den kommersielle håndteringen av anskaffelser. I tillegg har enheten målsetting om å sikre lavest mulige livsløpskostnader i samarbeid med øvrige enheter i selskapet og leverandørindustrien.

Avdelingen består av 2-3 ansatte og 2-3 innleide ressurser. Du inngår i enhetens ledergruppe og rapporterer til direktør for Anskaffelsesenheten.

Sentrale ansvarsområder

 • Ledelse av avdeling for kabelanskaffelser, herunder ansvar for seksjonens medarbeidere, økonomi, målstyring, kvalitet og HMS
 • Kommersielt ansvarlig for kategoriteam og utvikling av prosjekt- og kategorispesifikke
  anskaffelsesstrategier
 • Sørge for at avdelingen innehar og utvikler kompetanse til å lede anskaffelsesprosessene for
  prosjektene/kategoriene
 • God kommersiell styring av kontraktene i prosjektgjennomføringen
 • Gjennomføre korrigerende tiltak og implementering av endringer generelt fra kvalitetsrevisjoner, avviksmeldinger og kontrollaktiviteter
 • Inngå i anskaffelsesenhetens lederteam og bidra til å videreutvikle og profesjonalisere anskaffelser i Statnett

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på masternivå eller tilsvarende innen teknikk/økonomi/juss
 • Ledererfaring
 • Minimum 5 års erfaring fra ledelse av anskaffelser
 • Inngående kjennskap til anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging med bruk av større
  flerfaglige kontrakter (EPC-kontrakter) fra offshore eller store byggherrer
 • Betydelig erfaring fra kontraktsforhandlinger, også som forhandlingsleder
 • Gjerne erfaring i kategoriledelse
 • Ønskelig med erfaring med regelverk for offentlige anskaffelser, særlig Forsyningsforskriften
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper

 • Personlig autoritet
 • Stor gjennomføringskraft
 • Evner å tenke helhetlig og handle strategisk
 • Har et kommersielt fokus
 • Utvikler og inspirerer høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har interesse for tekniske fag
 • Kommuniserer tydelig

Vi søker kandidater som gjenspeiler lederforventningene i Statnett og som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi tilbyr en faglig tung lederstilling som gir både synlighet og stort internt nedslagsfelt. Statnett har store anskaffelsesprosjekter foran seg og jobber kontinuerlig med viktige utbyggingsprosjekter av nasjonal betydning. Virksomheten legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid i anskaffelsesprosessene og både tekniske, kommersielle og juridiske fagfelt er tungt involvert. Arbeidssted ved Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo. Konkurransedyktige betingelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS ved Atle Ronglan, tel. 966 27 089 eller Renate Karlsnes Skilnand, tel. 930 50 038. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søk på stillingen snarest og senest innen 6. april.