Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

CFO

Om firma

Fornybar AS er det foreløpige navnet på statens nye investeringsselskap. Med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp skal selskapet foreta investeringer i unoterte selskaper og fond-i-fond rettet mot ny teknologi, kommersialisering og industrialisering. Selskapet etableres i Stavangerregionen og vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi- og finansnæringen i regionen. Styret ble oppnevnt i desember 2017, og har nylig ansatt administrerende direktør. Sammen leder de nå arbeidet med å få selskapet operativt.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stavanger
Arbeidsgiver:
Fornybar AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Dag Vevatne
+47 916 56 111
dag.vevatne@visindi.no
circle overlay
Siv Tone Hilde-Larsen
+47 916 56 109
sivtone.hildelarsen@visindi.no

CFO

Fornybar AS er det foreløpige navnet på statens nye investeringsselskap. Med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp skal selskapet foreta investeringer i unoterte selskaper og fond-i-fond rettet mot ny teknologi, kommersialisering og industrialisering. Selskapet etableres i Stavangerregionen og vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi- og finansnæringen i regionen. Styret ble oppnevnt i desember 2017, og har nylig ansatt administrerende direktør. Sammen leder de nå arbeidet med å få selskapet operativt.

Vil du bidra til oppbyggingen av et investeringsselskap innen bærekraftig teknologi?

Nå søker vi CFO som skal delta i etableringen og oppbyggingen av et høykompetent og slagkraftig investeringsselskap.

CFO skal bidra til implementering av styrets visjon og strategi sammen med CEO og ledergruppen. CFO leder finansfunksjonen, og har ansvaret for finansiell rapportering, budsjett og tilhørende styrende dokumenter. CFO vil også ha ansvar for risikostyring samt legge til rette for, og kontrollere at selskapet etterlever aktuelle eksterne og interne lover, forskrifter og regler.

Vi ser etter en CFO med solid kompetanse fra lignende rolle i investeringsmiljøer, relevant utdannelse på masternivå og gjerne erfaring fra etablering og oppbygging av selskaper. Den rette kandidaten ønsker å bidra til bærekraftig lønnsom industri og motiveres av selskapets samfunnsoppdrag. Arbeidssted er Stavanger.