Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

CFO

Om firma

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vi er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten vår, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi kundene våre eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt vi gjør er preget av respekt, ansvar, engasjement og handlekraft. Selskapet sysselsetter rundt 750 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1,3 millioner passasjerer.

De fire skipene våre opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. Utover passasjertrafikken har Fjord Line god kapasitet på transport av nyttekjøretøy, som håndteres av Fjord Lines fraktavdeling i Norge og i Danmark. I 2020 kommer leveransen av en ny katamaran som skal trafikkere ruten Kristiansand – Hirtshals, i tillegg blir det flere avganger på ruten Sandefjord-Strømstad. Disse to løftene innebærer en dobling av Fjord Lines kapasitet og rederiet går inn i en ny og spennende periode med vekst.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Egersund/Stavanger
Arbeidsgiver:
Fjord Line
Frist:
25/11/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Dag Vevatne
+47 916 56 111
dag.vevatne@visindi.no
circle overlay
Siv Tone Hilde-Larsen
+47 916 56 109
sivtone.hildelarsen@visindi.no

CFO

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark.

Vi er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten vår, utvide rutetilbudet vårt og ved å gi kundene våre eksepsjonell service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt vi gjør er preget av respekt, ansvar, engasjement og handlekraft. Selskapet sysselsetter rundt 750 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1,3 millioner passasjerer.

De fire skipene våre opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. Utover passasjertrafikken har Fjord Line god kapasitet på transport av nyttekjøretøy, som håndteres av Fjord Lines fraktavdeling i Norge og i Danmark. I 2020 kommer leveransen av en ny katamaran som skal trafikkere ruten Kristiansand – Hirtshals, i tillegg blir det flere avganger på ruten Sandefjord-Strømstad. Disse to løftene innebærer en dobling av Fjord Lines kapasitet og rederiet går inn i en ny og spennende periode med vekst.

Vi søker en offensiv og forretningsorientert CFO som skal bidra aktivt i den strategiske utviklingen av rederiet. Du vil være en viktig sparringspartner for CEO og en drivkraft i arbeidet med å gjøre selskapet i stand til å takle videre vekst.

Hovedoppgaver:     

 • Overordnet ansvar for økonomi- og finansfunksjonen, og pådriver for å skape en sterk resultatorientert kultur i Fjord Line
 • Konsernrapportering, herunder måneds-, kvartals, – og årsavslutning og rapportering
 • Budsjettering og prognoser
 • Virksomhetsstyring, oppfølging og analysearbeid samt eier og utvikler av konsernets planleggingsverktøy
 • Ansvar for finansieringsaktiviteter (hovedkontakt for banker)
 • Cash management og kredittrisikohåndtering, herunder likviditets-, og cash-flow oppfølging
 • Investeringsplanlegging og oppfølging (CAPEX)
 • Valutarisikohåndtering
 • Systemeier for relevante økonomistyringssystem
 • Lede konsernprosjekter innen økonomi
 • Kontraktsansvarlig
 • Ansvarlig for juridiske tjenester
 • Internkontroll, moms og skattespørsmål
 • Bistå med utarbeidelse av underlagsmateriell til styremøter
 • Styresekretær

Utdanning og arbeidserfaring        

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi/finans
 • Faglig tyngde innen økonomi og finans med helhetlig kommersiell forståelse og kunne vise til gode resultater
 • Fordel med erfaring fra internasjonal virksomhet, gjerne hvor man har arbeidet med ulik valuta og skatteregimer
 • Solid erfaring fra forretningsutvikling
 • God innsikt i regnskapstekniske problemstillinger
 • Gode IT-kunnskaper, gjerne erfaring med Microsoft Dynamics 365
 • Erfaring fra rederivirksomhet eller reiselivsbransjen vil være en fordel
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Arbeids- og lederstil/Personlige egenskaper:                 

 • Strategisk legning og evne til å påvirke kommersielle beslutninger
 • Strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • Gode analytiske evner som setter seg raskt inn i detaljer samtidig som du evner å jobbe med overordnede problemstillinger
 • Du liker å ta initiativ, trives i et hektisk miljø med varierte arbeidsoppgaver og trigges av å skape gode resultater sammen med engasjerte mennesker. Fleksibilitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper er viktig
 • Liker å jobbe både operativt og strategisk
 • Handlekraftig, proaktiv og løsningsorientert og med meget gode gjennomføringsevner

Som CFO blir du delaktig i utviklingen av et selskap med et stort potensial. Du får hovedansvar for all økonomirapportering og skal i tillegg være en pådriver og bidra til aktiv styring for å oppnå forbedringer og en positiv resultatutvikling i rederiet. Rollen gir en unik mulighet til å være tett på selve operasjonen samtidig som du får være en aktiv bidragsyter i strategiske diskusjoner

Stillingen er lokalisert ved selskapets hovedkontor i Egersund, kontor i Risavika kan også benyttes i noen tilfeller. Reisevirksomhet mellom rederiets lokasjoner og eksterne møter må påregnes. Stillingen rapporterer til CEO Rickard Ternblom.

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Siv Tone Hilde-Larsen, 916 56 109 eller Dag Vevatne, 916 56 111. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom ønskelig.