Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

CFO

Om firma

Åkerblå AS ble etablert i 1991 på Frøya og hadde navnet Havbrukstjenesten AS frem til 25-års jubileet i 2016. Styret tok i 2013 en beslutning om å satse på vekst, og selskapet har siden dette vokst kraftig gjennom både organisk vekst og oppkjøp av flere selskaper.  Selskapet har fortsatt ambisjoner om betydelig vekst. Vår aktivitet innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester har gjort oss til et av havbruksnæringens ledende tverrfaglige kompetansemiljøer. Åkerblå er tilstede langs hele kysten, har i dag 75 ansatte fordelt på hovedkontoret på Frøya og avdelingskontorene i Tromsø, Svolvær, Harstad, Trondheim, Kristiansund, Molde, Sjøholt og Volda. Våre ansatte er spesialister innen veterinærmedisin, marinbiologi, oseanografi, ingeniørtjenester og administrativ ledelse innen våre fagområder. Åkerblå skal bidra til kunnskapsbasert havhelse ved å sikre et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder, basert på våre kjerneverdier – kompetanse, tillit, lønnsomhet og handlekraft.

Vi betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr vi tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Frøya
Trondheim
Arbeidsgiver:
Åkerblå AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Nils Jørgen Tømmerås
+47 971 84 166
nils@visindi.no

CFO

Åkerblå AS ble etablert i 1991 på Frøya og hadde navnet Havbrukstjenesten AS frem til 25-års jubileet i 2016. Styret tok i 2013 en beslutning om å satse på vekst, og selskapet har siden dette vokst kraftig gjennom både organisk vekst og oppkjøp av flere selskaper.  Selskapet har fortsatt ambisjoner om betydelig vekst. Vår aktivitet innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester har gjort oss til et av havbruksnæringens ledende tverrfaglige kompetansemiljøer. Åkerblå er tilstede langs hele kysten, har i dag 75 ansatte fordelt på hovedkontoret på Frøya og avdelingskontorene i Tromsø, Svolvær, Harstad, Trondheim, Kristiansund, Molde, Sjøholt og Volda. Våre ansatte er spesialister innen veterinærmedisin, marinbiologi, oseanografi, ingeniørtjenester og administrativ ledelse innen våre fagområder. Åkerblå skal bidra til kunnskapsbasert havhelse ved å sikre et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder, basert på våre kjerneverdier – kompetanse, tillit, lønnsomhet og handlekraft.

Vi betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbyr vi tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.

For å styrke selskapets økonomi- og finansfunksjon søkes nå CFO.

Rolle/Ansvar/utfordringer: 

 • Overordnet ansvar for ledelse og videreutvikling av selskapets økonomi-og finansfunksjon og ledelsesinformasjonssystemer
 • Nøkkelrolle i selskapets videre vekst og utvikling, bidra i forretningsutvikling, analysere og synliggjøre forretningsmessige konsekvenser
 • Oppbygging av egen økonomiorganisasjon, insourcing av regnskapsfunksjon, konsolidering i gruppen
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser og delta aktivt i rådgivning for underavdelingene
 • Stedfortredende for CEO og lederansvar for deler av administrasjonen i selskapet
 • Sentralt ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av oppkjøp og eventuelle fusjoner
 • Sikre høy kvalitet på internkontroll, rutiner og prosesser
 • Ansvarlig for rapportering i konsern og bidra til synergier mellom datterselskaper
 • Utvikling av ny og gjennomgående rapporteringsstruktur i morselskap og datterselskaper.
 • Rapporterer til CEO og inngår i selskapets ledergruppe

Erfaring/Kompetanse:

 • Erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne i et internasjonalt rettet selskap
 • Dokumenterte lederegenskaper
 • Solid erfaring fra å jobbe med styre og eiere
 • Erfaring fra tjenesteleverandør og/eller konsulentselskap
 • Fordel med kjennskap til sjømatnæringen, men ikke et krav
 • Gode kommunikasjonsegenskaper –både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra M & A prosesser og konsolidering
 • Erfaring som rådgiver mot både salg og innkjøpsfunksjonen
 • Solid kompetanse innen IKT, erfaring fra digitalisering og forbedring av arbeidsprosesser

Utdanning:

 • Siviløkonom/MsC eller tilsvarende
 • BsC kan aksepteres dersom relevant erfaring kompenserer

Annet:

Arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor på Frøya og kontoret i Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes. Åkerblå AS tilbyr konkurransedyktige betingelser og en utfordrende stilling i et internasjonalt miljø og en fremtidsrettet næring.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Åkerblå AS i prosessens innledende del.