Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

CFO

Om firma

I en perfekt verden finnes det ikke humper i veien eller likviditetsproblemer. I virkeligheten derimot, er dette hverdagen for mange bedrifter på et eller annet tidspunkt. Det er derfor vi startet DeBank.

DeBank er en nyoppstartet bank for små og mellomstore bedrifter. Det betyr at vi er banken for majoriteten av næringslivet i Norge. Vi er den første rendyrkede banken innenfor fordringsfinansiering i Norge, og skal hjelpe våre kunder til bedre betalingsevne og mindre hodebry. Så enkelt og så viktig.

Bankens produkter distribueres gjennom egne salgsteam samt gjennom digitale kanaler. Produktene som tilbys er blant annet fakturakjøp, factoring, og ulike former for bedriftslån. Samtidig vil andre produkter med samme fokus utvikles og lanseres løpende.

Banken fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet i desember 2016 og er pr. i dag 15 ansatte, med kontorer i Trondheim og Oslo. Banken bygges opp av nøkkelpersoner med lang erfaring innenfor området, og har sterke investorer i ryggen.

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
DeBank ASA
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Operasjonall leder, Camilla Voje på tlf. 90077040

CFO

I en perfekt verden finnes det ikke humper i veien eller likviditetsproblemer. I virkeligheten derimot, er dette hverdagen for mange bedrifter på et eller annet tidspunkt. Det er derfor vi startet DeBank.

DeBank er en nyoppstartet bank for små og mellomstore bedrifter. Det betyr at vi er banken for majoriteten av næringslivet i Norge. Vi er den første rendyrkede banken innenfor fordringsfinansiering i Norge, og skal hjelpe våre kunder til bedre betalingsevne og mindre hodebry. Så enkelt og så viktig.

Bankens produkter distribueres gjennom egne salgsteam samt gjennom digitale kanaler. Produktene som tilbys er blant annet fakturakjøp, factoring, og ulike former for bedriftslån. Samtidig vil andre produkter med samme fokus utvikles og lanseres løpende.

Banken fikk konsesjon til å drive bankvirksomhet i desember 2016 og er pr. i dag 15 ansatte, med kontorer i Trondheim og Oslo. Banken bygges opp av nøkkelpersoner med lang erfaring innenfor området, og har sterke investorer i ryggen.

 

Som CFO vil man få fullt ansvar for økonomi-/finansområdet i DeBank. CFO rapporterer til CEO Inge Five. Stillingen inngår i bankens ledergruppe, og vil jevnlig delta i styremøter, aksjonærmøter og tilsvarende. Med riktig kompetanse kan CFO inngå i bankens kredittkomitè. Regnskapsansvarlig rapporterer faglig til CFO.

Hovedoppgaver:

 • Overordnet ansvar for bankens økonomi-/finansområde, herunder videreutvikling og effektivisering av bankens rutiner, samt utvikling av nye modeller, prognoser og analyser
 • Strategisk økonomistyring med effektiv og god prognostisering
 • Etablering, styring og oppfølging av KPIer for kostnader, inntekter og andre relevante nøkkeltall på tvers av organisasjonen
 • Kontroll av og bidrag til finansiell rapportering, intern rapportering, avstemminger og myndighetsrapporteringer
 • Balanse- og kapitalstyring, herunder operasjonell dag-til-dag styring, langtidsprognoser for kapital etc.
 • Forberedelse av saker og presentasjoner til ledergruppe, styret, aksjonærer og andre
 • Ansvar for etterlevelse av regulatoriske krav
 • Ansvar for etterlevelse av policy for likviditetsrisiko og policy for markedsrisiko som leder for bankens likviditetsgruppe
 • Støtte andre områder i banken f.eks. kreditt og salg med relevante analyser og modeller
 • Utarbeidelse av business case ved større prosjekter
 • Kontaktpunkt mot revisor og andre relevante finansielle interessenter

Utdanning:

 • Siviløkonom/MSC/MBA eller tilsvarende
 • Master i revisjon og regnskap (MRR/HRS el tilsvarende) vil være en fordel

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Kunnskap om og erfaring fra økonomistyring/regnskap i bank, enten fra tilsvarende oppgaver internt i en bank og/eller fra revisjon/konsulentvirksomhet med bank som kunde
 • Erfaring fra arbeid med tilsvarende produkter som DeBank tilbyr er en fordel, men ikke et krav

Arbeids- og lederstil:

 • Faglig ambisiøs innenfor økonomi/finans
 • Trives med et bredt spekter av arbeidsoppgaver som spenner fra lederoppgaver til faglig utførende på detaljnivå
 • Trives med å utvikle rutiner, struktur og systemer som er effektive samtidig som man arbeider i tråd med etablerte rutiner
 • Analytisk, bygge modeller fra kravspesifikasjon til ferdig modell

Suksesskriterier

 • Utvikle økonomiområdet i banken til å levere topp kvalitet med høy servicegrad
 • Presis styringsinformasjon, prognoser og rapportering
 • Overholde alle myndighetskrav
 • Bidra til at DeBank har effektive rutiner og de mest moderne verktøy

Hvorfor jobbe hos DeBank:

 • Muligheten til å være med å skape framtidens forretningsbank. Du vil få muligheten til å være med i oppstarten av det som kommer til å bli en sterk nisjeaktør i det norske bankmarkedet
 • Bli en del av et profesjonelt miljø med dyktige mennesker og høyt tempo.
 • Mye ansvar og frihet til å forme ditt område
 • Reell innvirkning på andre strategiske valg banken tar

Artikkel fra Adressa.no: Den nyetablerte trondheimsbanken Debank skal samarbeide med det like nyetablerte regnskapsselskapet Azets. «Azets tilbyr å ta seg av blant annet regnskap-, lønn- og bemanningstjenester, og hadde i fjor to milliarder kroner i omsetning. Selskapet opplyser at de har rundt 22 000 kunder, og nå skal de også tilby Debanks tjenester.»