Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

CFO

Om firma

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. www.reddbarna.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Redd Barna
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
circle overlay
Monica Strysse
+47 971 00 769
monica.strysse@visindi.no

CFO

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. www.reddbarna.no

CFO er en sentral lederrolle i Redd Barna og i den videreutvikling av organisasjonen. Som CFO skal du sikre god utvikling og drift av Redd Barnas økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi. Rollen skal bidra til god styring slik at Redd Barna når sine mål og bruker midlene på en målrettet og effektiv måte. Du skal være en god partner på tvers av avdelinger, i samarbeidsprosjekter og i forretningsutvikling, nasjonalt og internasjonalt.  Du vil lede avdelingen for økonomi og strategi, med to direkte rapporterende ledere, økonomisjef og strategidirektør. Avdelingen har totalt 15 medarbeidere.

Stillingens hovedinnhold:

 • Lede og utvikle avdelingens forskjellige fagområder, økonomistyring, virksomhetsstyring og strategi
 • Utvikle og sikre gode prosesser for virksomhetsstyring, økonomisk styring og en effektiv ressursutnyttelse, slik at mest mulig av midlene benyttes til Redd Barnas formål
 • Sikre god risikostyring og ett godt internt kontroll miljø
 • Bidra aktivt inn i ledergruppen slik at helheten ivaretas på best mulig måte
 • Finansstrategi og–plasseringer, inkl. likviditetsstyring.
 • Samarbeid med Internasjonale Redd Barna, og bidra til at samspillet mellom Redd Barna og Internasjonale Redd Barna er godt og effektivt
 • Bidra i forretningsutvikling, og lede utviklingsprosjekter på tvers av avdelinger

For å lykkes i stillingen, må du ha vist gode resultater i økonomi- og virksomhetsstyring i større virksomheter i næringsliv, organisasjoner og/eller offentlig virksomhet. Du har solid erfaring med virksomhetsstyring (inkl risiko) og plan- og budsjettprosesser. God forretningsforståelse med evne til å koble økonomi til virksomhetens strategi. Erfaring fra å drive endringsprosesser og prosjektledelse, herunder å forbedre økonomisystemer og -prosesser for å sikre kvalitet og effektivitet er sentralt.  Internasjonal erfaring og kulturforståelse er en klar fordel. Det forventes at du har høyere utdannelse innen økonomi, fortrinnsvis på masternivå, samt meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Som person er du resultatorientert med høy arbeidskapasitet, viser mye initiativ og evne til å gjennomføre. Vi forutsetter gode samarbeidsevner og viser vilje til samhandling på tvers av alle avdelinger i Redd Barna og med internasjonale Redd Barna. Din lederstil er delegerende og involverende, med evne til å utvikle, motivere og lede høyt kompetente ansatte. Du er strategisk, analytisk og helhetsorientert, har forståelse for Redd Barnas oppdrag og verdier, og egen rolle i organisasjonen som helhet. Du opptrer tillitvekkende, er god til å kommunisere på alle nivå, og evner å formidle det økonomiske bildet på en pedagogisk og oversiktlig måte.

Motivasjonsfaktorer:

 • Bidra inn i en av Norges største humanitære organisasjon
 • Være med å forme Redd Barna framover
 • Gå inn i en rolle med stor påvirkningsmulighet
 • Sterkt engasjement for rettighetsarbeid, bistand og humanitært arbeid

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Monica Strysse, tlf. 971 00 769. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV sendes snarest.