Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Chief Scientist

Om firma

Kverva Technology AS er et teknologikonsern som leverer løsninger, produkter og service til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder. Oppdrett representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva Technology AS med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for videre vekst. Vi tar mål av oss å være globalt ledende og vil investere betydelige midler i egen forskning og utvikling av ideer i tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner og ledende teknologibedrifter. I konsernet inngår selskapene Steinsvik AS, Aqualine AS, AquaOptima AS, KD Invest AS og Patogen Analyse AS, med en samlet omsetning på 1,7 milliarder og 750 ansatte fordelt på 20 lokasjoner fra Tasmania i øst til Canada i vest. Kverva Technology AS er et heleid datterselskap av Kverva AS.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Kverva Technology AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
CEO ved Kverva Technology AS, Terje Eidesmo, tlf. 959 38 281

Chief Scientist

Kverva Technology AS er et teknologikonsern som leverer løsninger, produkter og service til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder. Oppdrett representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva Technology AS med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for videre vekst. Vi tar mål av oss å være globalt ledende og vil investere betydelige midler i egen forskning og utvikling av ideer i tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner og ledende teknologibedrifter. I konsernet inngår selskapene Steinsvik AS, Aqualine AS, AquaOptima AS, KD Invest AS og Patogen Analyse AS, med en samlet omsetning på 1,7 milliarder og 750 ansatte fordelt på 20 lokasjoner fra Tasmania i øst til Canada i vest. Kverva Technology AS er et heleid datterselskap av Kverva AS.

Rolle/ansvar/utfordringer:

 • Bygge opp og lede den konsernets FoU-virksomhet
 • Sammen med eksterne samarbeidspartnere velge ut og/eller definere eksterne forskningsprosjekter
 • Finne gode idéer hos tidligfase teknologiselskaper og bistå i oppkjøp og utvikling av idéene
 • Være oppdatert på trender og andre relevante fagmiljøer og teknologiselskaper, nasjonalt og internasjonalt.
 • Ansvar for at avdelingens kompetanseprofil og innsats er framtidsrettet og stemmer med kundens behov.
 • Utarbeide faglige strategier, arbeidsmål og budsjetter for avdelingen og følge opp vedtatte mål.
 • Bidra til å utvikle nye markeder og videreutvikle brukerkontakt

Ønsket bakgrunn:

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis MSc. eller PhD innen biologi med fokus på fiskehelse eller lignende fagretninger
 • Erfaring fra lignende forskningsoppgaver og erfaring fra kommersiell virksomhet
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater fra teknisk kompetansemiljø, gjerne fra oppdrettsbransjen eller sjømatnæringen
 • Erfaring fra tilsvarende eller lignende rolle i et internasjonalt rettet selskap er en fordel
 • Gode evner til mål- og resultatorientering
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Kverva Technology AS i prosessens innledende del.