Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder

Om firma

Aquaculture Innovation AS er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter AS. Selskapet driver utvikling og uttesting av bærekraftig teknologi i havbruksnæringen, og er samlokalisert med Norsk Havbrukssenters øvrige virksomhet på Toft like utenfor Brønnøysund. Konsernet har en årsomsetning på ca. 200 mill. kr og 15 ansatte. Aquaculture Innovation AS driver en FoU-konsesjon for laks, og en rekke forskningsprosjekt i nært samarbeid med andre oppdrettsaktører og anerkjente nasjonale forskningsmiljø.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Brønnøysund
Arbeidsgiver:
Aquaculture Innovation AS
Frist:
29/03/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Styreleder Paul Birger Torgnes, tlf. 916 38 811

Daglig leder

Aquaculture Innovation AS er et heleid datterselskap av Norsk Havbrukssenter AS. Selskapet driver utvikling og uttesting av bærekraftig teknologi i havbruksnæringen, og er samlokalisert med Norsk Havbrukssenters øvrige virksomhet på Toft like utenfor Brønnøysund. Konsernet har en årsomsetning på ca. 200 mill. kr og 15 ansatte. Aquaculture Innovation AS driver en FoU-konsesjon for laks, og en rekke forskningsprosjekt i nært samarbeid med andre oppdrettsaktører og anerkjente nasjonale forskningsmiljø.

Selskapet søker daglig leder / adm. dir. til å lede og videreutvikle selskapets aktiviteter i en spennende periode både for selskapet og havbruksnæringen. Hovedoppgavene vil bestå i;

  • Oppgaver som daglig leder i henhold til aksjeloven, dvs. bidra i utviklingen av selskapets strategi-/forretningsplan og implementering av denne
  • Utvikle, koordinere og følge opp skatteFUNN-prosjekt
  • Planlegge, finansiere, organisere og gjennomføre FoU- prosjekt i samarbeid med andre FoU-miljø, og stå for en løpende kontakt opp mot FoU-miljø i næring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Følge opp samarbeidsavtaler og andre avtaler vedr drift av anlegg og oppdrettsvirksomhet. 

Vi søker primært etter en engasjer, resultatorientert og handlekraftig leder med følgende kvalifikasjoner;

  • Høyere utdanning, gjerne master, stipendiat eller PHD.
  • Relevant praksis fra Næring eller FoU-miljø
  • Strukturert, målretta og systematisk
  • God evne til skriftlig framstilling
  • Gode IT-kunnskaper
  • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Aquaculture Innovation AS i prosessens innledende del. 

aquaculture-fb-1200x628