Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder

Om firma

Trondheim Spektrum er en flerbruksarena for idrett, kultur og næringsliv. Trondheim Kommune er hovedaksjonær. I Trondheim Spektrum arrangeres noen av verdens største messer innenfor fiskeri og havbruk – Nor-Fishing og Aqua Nor. Selskapet har ca. 12 årsverk fordelt på 14 ansatte. Byggingen av Nye Spektrum åpner for store muligheter. Les gjerne mer på: www.nyenidarohallen.no. Nåværende daglig leder går over i annen stilling i selskapet på grunn av helsemessige årsaker og vi søker nå ny

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Trondheim Spektrum AS
Frist:
25/10/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Styreleder i Trondheim Spektrum, Kåre Ytre-Eide, tlf. 928 29 425

Daglig leder

Trondheim Spektrum er en flerbruksarena for idrett, kultur og næringsliv. Trondheim Kommune er hovedaksjonær. I Trondheim Spektrum arrangeres noen av verdens største messer innenfor fiskeri og havbruk – Nor-Fishing og Aqua Nor. Selskapet har ca. 12 årsverk fordelt på 14 ansatte. Byggingen av Nye Spektrum åpner for store muligheter. Les gjerne mer på: www.nyenidarohallen.no. Nåværende daglig leder går over i annen stilling i selskapet på grunn av helsemessige årsaker og vi søker nå ny

 

 

Video

Nye Spektrum vil bli en av Europas fremste arenaer av sitt slag – en moderne idretts- og kulturarena som også gjør det mulig å få større nasjonale og internasjonale arrangement til Trondheim. Daglig leder vil få ansvar for å utvikle selskapet til å utnytte mulighetene det nye anlegget gir. Dette innebærer både forretningsutvikling/salg og organisasjonsutvikling.  Vi søker en relasjonssterk leder med struktur, gjennomføringskraft og kommersiell erfaring, gjerne fra kongress/arrangement eller beslektet virksomhet.

Daglig leder vil få en utpreget mulighet til å sette sitt preg på nye Trondheim Spektrum og bidra til visjonen «Unike opplevelser».

Rolle/Ansvar

 • Øverste leder med resultatansvar for Trondheim Spektrum AS

Rapporterer til styret ved styreleder Kåre Ytre-Eide

Hovedoppgaver

 • Lede utviklingen av et av Europas fremste anlegg av sitt slag – en moderne idretts- og kulturarena som gjør det mulig å få større nasjonale og internasjonale kultur- og idrettsarrangementer til Trondheim
 • Forretningsutvikling og salg
  • Kommunisere og skape forventninger til nye Spektrum – unike opplevelser
  • Lede forretningsutviklingen av Trondheim Spektrum og skape et aktivitetsnivå som utnytter mulighetene anlegget byr på
  • Bidra til økte inntekter gjennom salg av Trondheim Spektrum som arrangementsarena til nasjonale og internasjonale aktører, kunder og samarbeidspartnere
 • Utvikle organisasjonen til å møte de nye utfordringene
  • Få på plass et sunt, bærekraftig og langsiktig driftskonsept som er tilpasset det nye anlegget
  • Skape en fremtidsrettet organisasjon med den kompetanse og erfaringer det kreves
  • Etablere effektive rutiner og systemer i alle ledd av virksomheten. Jobbe for å digitalisere interne arbeidsprosesser, samt digitalisering av Trondheim Spektrum som arena
 • Økonomistyring
 • Være aktiv i oppfølgingen av utbyggingen av ny hall
 • Overordnet ledelse av den daglige driften av flerbruksarenaen Trondheim Spektrum

Utdanning

 • Utdanning på høgskole-/universitetsnivå

Arbeidserfaring/kompetanse (det kreves ikke at alle punkter er oppfylt)

 • Kommersiell erfaring, gjerne forretningsutvikling/konseptutvikling
 • Erfaring med å etablere/utvikle rutiner og systemer
 • Forhandlings- og salgserfaring
 • Personalledelse og/eller ledelse av store prosjekter
 • Relevant nettverk og erfaring med å kapitalisere på det
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser og reglement er en fordel
 • Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Gjerne ha erfaring fra å lede og drifte en arena for ulike arrangementer og ha jobbet med og opp mot nasjonale og internasjonale aktører innen idrett, kultur, messer eller lignende

Din henvendelse behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Trondheim Spektrum frem til søknadsfristens utløp. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.