Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder

Om firma

Fosen Vekst AS er tiltaksarrangør og 100 % eid av Åfjord kommune, med hovedkontor i Åfjord og avdelingskontor i Osen kommune. Selskapet samarbeider med flere offentlige instanser og privat næringsliv, og skal være en aktiv og fremtidsrettet tiltaksarrangør ved å dekke behov for arbeidsrettede tiltak, tilrettelagt opplæring og praksis i distriktet. Åfjord står i sentrum for vindkraftutbyggingen i Midt-Norge, og har et sterkt og engasjert næringsliv innenfor reiseliv, handel, havbruk, jordbruk, bygg og anlegg. Fosen Vekst er en viktig aktør i den lokale samfunnsutviklingen.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Åfjord
Arbeidsgiver:
Fosen Vekst AS
Frist:
02/10/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
Styrets leder Jon Husdal, tlf. 901 76 570

Daglig leder

Fosen Vekst AS er tiltaksarrangør og 100 % eid av Åfjord kommune, med hovedkontor i Åfjord og avdelingskontor i Osen kommune. Selskapet samarbeider med flere offentlige instanser og privat næringsliv, og skal være en aktiv og fremtidsrettet tiltaksarrangør ved å dekke behov for arbeidsrettede tiltak, tilrettelagt opplæring og praksis i distriktet. Åfjord står i sentrum for vindkraftutbyggingen i Midt-Norge, og har et sterkt og engasjert næringsliv innenfor reiseliv, handel, havbruk, jordbruk, bygg og anlegg. Fosen Vekst er en viktig aktør i den lokale samfunnsutviklingen.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av Fosen Vekst som vekstbedrift og videreutvikling av selskapet. I dette inngår blant annet økonomistyring og
-rapportering, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og ansvar for anbudsprosesser. Vi ser etter deg som har dokumentert ledererfaring, god forretningsforståelse og gjerne kjennskap til offentlige anbudsprosesser.

Hovedoppgaver:

 • Overordnet ledelse av den daglige driften av Fosen Vekst som vekstbedrift i tråd med selskapets formål, gjeldende kravspesifikasjoner og de retningslinjer og pålegg som styret har gitt
 • Økonomistyring og rapportering:
  • Fastsette resultatkrav og planlegge virksomheten på kort og lang sikt
  • Resultatansvar – jobbe for å nå budsjetterte mål
  • Forvalte bedriftens økonomi på en måte som sikrer høy produktivitet og produksjon med forventet kvalitet
 • Organisasjonsutvikling:
  • Sikre høy kvalitet på gjennomføring og levering av tjenester og produkter
  • Videreutvikle effektive rutiner i alle ledd av virksomheten, som igjen muliggjør at korte og langsiktige mål og forventninger oppnås
  • Sørge for at Fosen Vekst har et sunt, bærekraftig og langsiktig driftskonsept som er tilpasset kundenes og samfunnets behov
  • Fremheve og utvikle kompetansen som til enhver tid er avgjørende for å opprettholde og skape en god kultur i selskapet
 • Forretningsutvikling:
  • Jobbe med å finne nye forretningsmuligheter og forretningsområder
  • Selv bidra til å øke kundeporteføljen gjennom salg av Fosen Vekst som et viktig samfunnsbidrag
  • Iverksette nødvendige tiltak for å sikre utvikling i henhold til planer og budsjett gjennom oppfølging og veiledning av ansatte
  • Analysere og forstå kundens nåværende og fremtidige behov og forventninger
  • Lede utviklingen av Fosen Vekst i samarbeid med styret
 • Ansvarlig for anbudsprosesser og innføring av et anbudsregime
 • Daglig leder må ha forståelse for at selskapets viktigste oppgave er å utvikle mennesker, dette gjøres gjennom synlig og tydelig ledelse
 • Representere Fosen Vekst i samarbeidet med de to vekstselskapene Sava og Noris, og ved en eventuell fusjon av de tre vekstbedriftene
 • Personalledelse og administrativ saksbehandling
 • Holde styrets medlemmer fortløpende orientert om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling

Utdanning:

 • Høyere utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innen ledelse, økonomi og administrasjon

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Dokumentert ledererfaring
 • God forretningsforståelse og kommersiell teft
 • Kjennskap til og erfaring med offentlige anbudsprosesser og -reglement er en fordel
 • Kjennskap til det offentlige og NAV-systemet er en fordel
 • Forhandlings- og salgserfaring
 • Personalledelse
 • Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Fosen Vekst i prosessens innledende del.