Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder – SINTEF Helgeland

Om firma

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.  Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

I tråd med SINTEF sin strategi for regional utvikling har vi etablert SINTEF Helgeland.  Kontoret er lokalisert på Campus Helgeland i Mo i Rana. Selskapet er etablert i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark og Nord Universitet. Selskapet har i dag tre ansatte og en grunnfinansiering for de 2 kommende årene.

SINTEF Helgeland skal være regionens eget teknisk industrielle forskningsinstitutt.  Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU-miljø skal SINTEF Helgeland tilby oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv.  Fokusområdene til SINTEF Helgeland vil i starten være knyttet til områdene Sirkulær Økonomi og Bærekraft, og Fremtidens Produksjon.  Tjenestene skal kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans. Til å lede SINTEF Helgeland søker vi:

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Mo i Rana
Arbeidsgiver:
SINTEF Helgeland AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no

Daglig leder – SINTEF Helgeland

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.  Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

I tråd med SINTEF sin strategi for regional utvikling har vi etablert SINTEF Helgeland.  Kontoret er lokalisert på Campus Helgeland i Mo i Rana. Selskapet er etablert i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark og Nord Universitet. Selskapet har i dag tre ansatte og en grunnfinansiering for de 2 kommende årene.

SINTEF Helgeland skal være regionens eget teknisk industrielle forskningsinstitutt.  Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU-miljø skal SINTEF Helgeland tilby oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv.  Fokusområdene til SINTEF Helgeland vil i starten være knyttet til områdene Sirkulær Økonomi og Bærekraft, og Fremtidens Produksjon.  Tjenestene skal kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans. Til å lede SINTEF Helgeland søker vi:

Foruten å lede selskapets oppbygging vil de viktigste oppgavene være å etablere samarbeidende prosjekter med industri, samarbeidspartnere, virkemiddelapparat og lokale/regionale myndigheter.

Vi ser etter en person med høy formell kompetanse, fortrinnsvis innen teknologirelaterte områder, eller med erfaring fra teknologi / industri relevante problemstillinger.  Det er ønskelig med ledererfaring, gode kommunikasjonsevner og en tydelig, inspirerende og inkluderende væremåte/lederstil.  Det er en stor fordel med erfaring fra forskningsrelatert arbeide og god kunnskap om virkemiddelapparatet.

SINTEF Helgeland kan tilby spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i en bedrift som er i vekst og utvikling.  Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt.  Det er fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Rolle/Ansvar:

Daglig leder er sammen med styret ansvarlig for SINTEF Helgeland sin drift og utvikling.

Hovedoppgaver:

Den viktigste oppgaven vil være å etablere og utvikle SINTEF Helgeland i tråd med skissert utviklingsplan.

Utdanning:

SINTEF er et teknologibasert konsern og det er en stor fordel med Mastergrad eller Ph.D. og helst innenfor eller mot et teknologi område.  Men andre utdanninger blir også vurdert.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Dokumentert ledererfaring og god forståelse av ledelse i en kunnskapsbedrift
 • Må vise til relevant økonomi- og administrativ kompetanse som daglig leder
 • Erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter
 • God kunnskap om regionens næringsliv og et velutviklet nettverk
 • God kunnskap om virkemiddelapparatet
 • Forstå samspillet mellom industri (kunde) – forskningsinstitutt – universitet
 • Med fordel kjenne SINTEF godt

Erfaring fra følgende fagområder vektlegges:

 • Industriell prosessteknologi (oppredning, metallurgi, elektrokjemi, kjemiteknikk, katalyse, etc.)
 • Miljøteknologi (kjemi, biologi)
 • Industriell økonomi
 • Industriell økologi
 • Teknologiledelse