Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder

Om firma

DalPro AS er en vekstbedrift som eies av kommunene Hitra (51 %) og Frøya (49 %) med hovedkontor i Hitra kommune og avdelingskontor på Frøya. Vi organiserer per dato 31 faste tiltaksplasser, et anbudstiltak Jobbklubb (20 plasser 5 uker pr år) og et lavterskeltilbud på 6 plasser. I tillegg har vi en aktivitetsavdeling med småindustri (6 plasser) og et trivselstiltak (6 plasser) for Hitra kommune, kurs arbeidsinnvandrere for Kompetanse Norge og flere lærekandidater og praksiselever for Fylkeskommunen. DalPro driver i dag en tjenesteavdeling og tre produksjonsavdelinger: Et vaskeri, en gård (med hjorteoppdrett, Gelice-produksjon og sommervedlikehold) og en gårdsmatavdeling med eget slakteri. I 2017 slaktet og foredlet i alt 220 hjort og 1460 villsau. Bedriften disponerer i tillegg et innmarks-/utmarksområde med unike kvaliteter for rekreasjon med vakre naturopplevelser. DalPro AS ble Årets Vekstbedrift 2016. DalPro har vunnet utallige priser blant annet i NM, ”Det Norske måltid”. Bedriften har en sunn/god økonomi. Budsjettert omsetning i 2018 er på om lag
23 mill. kroner. DalPro AS er for tiden inne i flere spennende utviklingsprosjekter. Vår daglig leder går av med alderspensjon og vi søker ny daglig leder.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Hitra
Arbeidsgiver:
DalPro AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Syreleder Roger Antonsen, tlf. 916 70 409.

Daglig leder

DalPro AS er en vekstbedrift som eies av kommunene Hitra (51 %) og Frøya (49 %) med hovedkontor i Hitra kommune og avdelingskontor på Frøya. Vi organiserer per dato 31 faste tiltaksplasser, et anbudstiltak Jobbklubb (20 plasser 5 uker pr år) og et lavterskeltilbud på 6 plasser. I tillegg har vi en aktivitetsavdeling med småindustri (6 plasser) og et trivselstiltak (6 plasser) for Hitra kommune, kurs arbeidsinnvandrere for Kompetanse Norge og flere lærekandidater og praksiselever for Fylkeskommunen. DalPro driver i dag en tjenesteavdeling og tre produksjonsavdelinger: Et vaskeri, en gård (med hjorteoppdrett, Gelice-produksjon og sommervedlikehold) og en gårdsmatavdeling med eget slakteri. I 2017 slaktet og foredlet i alt 220 hjort og 1460 villsau. Bedriften disponerer i tillegg et innmarks-/utmarksområde med unike kvaliteter for rekreasjon med vakre naturopplevelser. DalPro AS ble Årets Vekstbedrift 2016. DalPro har vunnet utallige priser blant annet i NM, ”Det Norske måltid”. Bedriften har en sunn/god økonomi. Budsjettert omsetning i 2018 er på om lag
23 mill. kroner. DalPro AS er for tiden inne i flere spennende utviklingsprosjekter. Vår daglig leder går av med alderspensjon og vi søker ny daglig leder.

Mangesidig virksomhet på Hitra – Frøya

Forretningsutvikling  – Relasjonsledelse – Samfunnsansvar

Daglig leder er ansvarlig for selskapets daglige drift.  DalPro driver en virksomhet med mange forretningsområder, og det er viktig at daglig leder evner å se og evaluere forretningsmessige muligheter, holde energi og framdrift i organisasjonen og ivareta relasjoner mot kontraktsparter, kunder og lokalsamfunnet. Vi trenger en person som kan jobbe for en balansert videreutvikling av bedriften i nært samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere, herunder sikre trygge og lønnsomme arbeids- og tiltaksplasser samt ha fokus på attføring og rehabilitering og derigjennom befeste DalPros gode omdømme.

Styret ønsker at du har høyere utdanning og ledererfaring.  Du inngir trygghet og tillitt internt og eksternt, og du har et «stort hjerte» for rehabilitering av mennesker.  Videre er du en kremmer med vilje og evne til å arbeide målbevisst og strategisk.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, et positivt og inkluderende arbeidsmiljø og lønn etter avtale med pensjonsordning i KLP.

Din henvendelse behandles konfidensielt om ønskelig også overfor DalPro i den innledende fase.