Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Daglig leder

Om firma

AkvaFresh AS er et midt norsk industriselskap med bred nasjonal og internasjonal erfaring innen vannbehandling generelt og avsalting av sjøvann spesielt. Sjøbasert parasittbehandling og inntaksvann for settefiskanlegg og lakseslakterier er sentrale områder for AkvaFresh. Dette for bruk til blant annet forebygging og behandling av AGD og lus i oppdrettsnæringen, herunder produksjon av ulike vannkvaliteter – effektivt og billigere enn dagens løsninger.  AkvaFresh skal leie ut/ selge anlegg for membranbehandling av sjøvann og ferskvann, samt stå for drift og service av anleggene.

Selskapet ble etablert som AS i 2015 da grunder Per Kosberg fikk Lyng Gruppen med som medinvestor. LyngGruppen er i dag majoritetseier.  Selskapet viderefører blant annet kompetanse opparbeidet i selskapet Aqualyng. I dag har selskapet 7 ansatte.  AkvaFresh har gjennomført pilottester for utvikling og verifiseringa av vannkvalitet og behandlingseffekt.  De første kommersielle kontraktene er signert og selskapets neste fase er påbegynt.  Vår medgründer og nåværende daglige leder ønsker avløsning for å konsentrere seg mer om produkt og forretningsutvikling i selskapet. Vi søker derfor:

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Vanvikan
Arbeidsgiver:
AkvaFresh AS
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Daglig leder Per Kosberg, tlf. 400 06 150 og styreleder Ragnar Lyng, tlf. 400 06 000

Daglig leder

AkvaFresh AS er et midt norsk industriselskap med bred nasjonal og internasjonal erfaring innen vannbehandling generelt og avsalting av sjøvann spesielt. Sjøbasert parasittbehandling og inntaksvann for settefiskanlegg og lakseslakterier er sentrale områder for AkvaFresh. Dette for bruk til blant annet forebygging og behandling av AGD og lus i oppdrettsnæringen, herunder produksjon av ulike vannkvaliteter – effektivt og billigere enn dagens løsninger.  AkvaFresh skal leie ut/ selge anlegg for membranbehandling av sjøvann og ferskvann, samt stå for drift og service av anleggene.

Selskapet ble etablert som AS i 2015 da grunder Per Kosberg fikk Lyng Gruppen med som medinvestor. LyngGruppen er i dag majoritetseier.  Selskapet viderefører blant annet kompetanse opparbeidet i selskapet Aqualyng. I dag har selskapet 7 ansatte.  AkvaFresh har gjennomført pilottester for utvikling og verifiseringa av vannkvalitet og behandlingseffekt.  De første kommersielle kontraktene er signert og selskapets neste fase er påbegynt.  Vår medgründer og nåværende daglige leder ønsker avløsning for å konsentrere seg mer om produkt og forretningsutvikling i selskapet. Vi søker derfor:

Kommersiell leder til teknologibedrift i oppdrettsnæringen

Daglig leder vil videreføre kommersialiseringen av selskapet. Dette innebærer utstrakt virksomhet mot markedet og potensielle kunder for å posisjonere AkvaFresh som aktør nasjonalt og internasjonalt.  Videre vil fortsatt forretningsutvikling og kontakt med utviklingsmiljø sammen med resten av organisasjonen være viktig. Daglig leder må evne å være operativ i organisasjonen og delta aktivt i salg og prosjektledelse mot kommersielle aktører.

Vi ser etter en daglig leder med erfaring eller nettverk mot norsk sjømatnæring. Erfaring med internasjonale prosjekter er en klar fordel.  Vi tror du har høyere utdannelse fortrinnsvis innenfor teknologi / økonomi, men også biologibakgrunn kan være aktuelt.  Du må evne å kommunisere godt og ha en jovial opptreden.

AkvaFresh kan tilby et spennende industrimiljø, motivert organisasjon og konkurransedyktige betingelser.

Henvendelser holdes konfidensielt om ønskelig også overfor AkvaFresh.