Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Digital produkt- og forretningsutvikler

Om firma

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er et av landets ledende mediekonsern og det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nord-Vestlandet til Finnmark. Konsernet eier i dette markedsområdet 35 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nord-Vestlandet, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Vestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge).

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Polaris Media ASA
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Kristian Gjønnes
+47 478 78 949
kristian.gjonnes@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Direktør digitale annonseprodukter, Marie B. Willumsen tlf. 992 37 979

Digital produkt- og forretningsutvikler

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er et av landets ledende mediekonsern og det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nord-Vestlandet til Finnmark. Konsernet eier i dette markedsområdet 35 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper.

Virksomheten i Polaris Media er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nord-Vestlandet, samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Vestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge).

Polaris Media ASA søker samtidig prosjektleder/forretningsutvikler, se link: Prosjektleder/forretningsutvikler

Se artikkel i Adresseavisen: Her får du være med på å utvikle 35 mediehus

Her får du være med å utvikle 35 mediehus

 Hovedoppgaver:

 • Videreutvikle produktportefølje og produktstrategi for digitale annonser.
 • Identifisere nye forretningsmuligheter for økt digitalt annonsesalg.
 • Ansvar for produkt- og inntektsanalyser, samt generell rapportering.
 • Bistå i analyser, optimering av varelager og prissetting i dialog med mediehusene.

Ønsket utdanning/ erfaring:

 • Utdanning på masternivå.
 • Du bør ha noen års relevant erfaring. Kandidater som er tidlig i karrieren og kan vise til gode resultater vil også være aktuelle.

Som digital produkt- og forretningsutvikler i den sentrale digitale annonseenheten i konsernet, har man stor påvirkningskraft på et av våre viktigste satsingsområder. Stillingen innebærer forretningsutvikling av nye annonseprodukter på tvers av mediehusene i konsernet, samt forvaltning og videreutvikling av eksisterende produkter.  Rollen vil også inkludere å sikre at vårt tilgjengelige annonsevarelager brukes på best mulig måte. Analyse- og innsiktsarbeid står sentralt for å sikre en datadrevet tilnærming til utvikling.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i utviklingen av et spennende satsningsområde i et stort mediekonsern.
 • Jobbe med varierte arbeidsoppgaver og teknologi i et marked i rask utvikling.
 • Jobbe med dyktige og engasjerte mennesker på tvers av hele konsernet.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Et inspirerende arbeidsmiljø i flotte nye lokaler i sentrum like ved Nidelven.

Rapporterer til:

Direktør digitale annonseprodukter.

Se artikkel i Adresseavisen: Her får du være med på å utvikle 35 mediehus