Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør

Om firma

Regjeringen har besluttet å etablere et oljevern- og miljøsenter som skal bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal arbeide for å fremme kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier samt metoder og tiltak for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Senteret lokaliseres i Lofoten/Vesterålen, med delt løsning mellom Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Lofoten/Vesterålen
Arbeidsgiver:
Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen
Frist:
28/09/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Magne Amundsen
+47 916 56 101
magne.amundsen@visindi.no
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Direktør

Regjeringen har besluttet å etablere et oljevern- og miljøsenter som skal bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin forsøpling. Senteret skal arbeide for å fremme kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier samt metoder og tiltak for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Senteret lokaliseres i Lofoten/Vesterålen, med delt løsning mellom Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune.

Vi søker en erfaren og engasjert leder med god forretningsforståelse til å bygge opp og utvikle denne spennende nyetableringen. Den vi søker bygger gode relasjoner regionalt og nasjonalt, og evner å inspirere til nytenking for å skape gode samarbeidsarenaer for kompetansebygging, teknologiutvikling og kunnskapsformidling. Du må ha høyere relevant utdanning og erfaring fra ledelse av kunnskapsmiljøer, strategisk utvikling og kommunikasjonsprosesser samt ha god rolleforståelse for samarbeid mellom private aktører og offentlige virksomheter. Kjennskap til senterets fagområder vil være en fordel.

Hovedoppgaver: 

 • Tilby tjenester knyttet til kunnskapsgrunnlaget innenfor oljevern og marin forsøpling og gi råd til Samferdselsdepartementet og øvrige departementer på eget initiativ og på forespørsel.
 • Være en pådriver for hvordan utfordringer knyttet til temaene kan løses.
 • Etablere og drifte en tiltaksbase med oversikt over beste praksis innen metoder for oljevern og opprydding av marin plastforsøpling samt dokumentere hendelser.
 • Etablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer for forskere, næringsaktører, frivillige og myndigheter.
 • Bidra til utvikling, utprøving og formidling av kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding og transport av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører.
 • Bidra til tilrettelegging for, og gjennomføring av, tiltak i samarbeid med relevante fagmyndigheter.
 • Legge til rette for at andre aktører kan drive kunnskaps- og metodeutvikling.

Utdanning: 
Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Ledererfaring fra kompetansevirksomhet
 • Forretningsforståelse og strategisk kompetanse
 • Erfaring og god kunnskap om offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Gode språkkunnskaper innenfor norsk og engelsk
 • Kjennskap til senterets temaområder og relevante fagmiljø er en fordel
 • God rolleforståelse for samarbeid mellom private aktører og offentlige virksomheter

Arbeids- og lederstil / Personlige egenskaper:

 • God organisasjonsbygger/strateg
 • Gode kommunikasjonsevner, utpreget relasjonsbygger
 • Utviklingsorientert – god til å se muligheter og finne samarbeidsløsninger
 • Motiverende og evner til å utvikle et kompetansemiljø
 • Sterkt samfunnsengasjement
 • God økonomisk forståelse
 • Forståelse for politiske beslutningsprosesser

Lokalisering: 
Delt løsning med kompetansesenter i Vågan kommune (Svolvær) og FoU/praktiske løsninger på Fiskebøl i Hadsel kommune.

Betingelser: 
Lønn:  Etter avtale.
Øvrige betingelser i henhold til statens regelverk.
Stillingen er en åremålsstilling for 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 28. september 2017.