Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Direktør

Om firma

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) er et museum med særlig ansvar for å formidle den delen av Norges historie som knytter seg til konsekvensene av Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad. Utvikling og innholdsskaping fram mot nasjonaljubileet i 2030 er en viktig del av dette. SNK er et konsolidert museum som består av virksomheten på Stiklestad, Egge Museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. SNKs samlede besøkstall i fjor var vel 170.000. Bedriften har 50 ansatte og ca 60 millioner i omsetning. Stiklestad Hotell AS er SNKs datterselskap og er etablert for å styrke stedet Stiklestad. Etter 20 år ønsker vår direktør å fratre, og vi søker hennes etterfølger:

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Stiklestad
Arbeidsgiver:
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
Frist:
27/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
circle overlay
Patrick Gjønnes
+47 410 42 063
patrick.gjonnes@visindi.no
Styrets leder Bente Erichsen på tlf. 907 75 578

Direktør

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) er et museum med særlig ansvar for å formidle den delen av Norges historie som knytter seg til konsekvensene av Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad. Utvikling og innholdsskaping fram mot nasjonaljubileet i 2030 er en viktig del av dette. SNK er et konsolidert museum som består av virksomheten på Stiklestad, Egge Museum, Nils Aas Kunstverksted, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum Værnes. SNKs samlede besøkstall i fjor var vel 170.000. Bedriften har 50 ansatte og ca 60 millioner i omsetning. Stiklestad Hotell AS er SNKs datterselskap og er etablert for å styrke stedet Stiklestad. Etter 20 år ønsker vår direktør å fratre, og vi søker hennes etterfølger:

Direktørens viktigste oppgave er å videreutvikle SNKs potensial regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Direktøren er ansvarlig for senterets drift, utvikling og resultat.

Som vår nye direktør er du allerede godt forankret i det kulturelle Norge. Du har høyere utdannelse innenfor relevante fagområder og god økonomisk forståelse. Du har ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og har erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategiarbeid.  Du er vant med representasjon og har erfaring med presse og media. Du må være en tydelig stemme utad og samtidig være en inspirerende og handlekraftig leder i egen organisasjon.  Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Henvendelser holdes konfidensielt, om ønskelig også overfor SNK.